You are here:

Tešanjska i Halida Kajtaza

U prostoru između Tešanjska i ulice Halida Kajtaza danas se odvijala prava akcija čišćenja i uklanjanja stabala, te niskog i visokog rastinja i pripremi terena za izgradnju Prve transferzale. Ekipa Parka s mehanizacijom od jutarnjih sati na terenu su radile sječu i uklanjanje stabala koja su se nalazila u sklopu dvorišta objekta bivše “kasarne” čije rušenje će također uskoro biti izvršeno. S obzirom da preduzeće Park u svom sastavu ima jedinicu specijalizovanu za sječu i orezivanje visokih stabala prethodno su uz pomoć auto korpi, a na osnovu rješenja o sječu Općine Centar, uklonili deset stabala koja su se nalazila na trasi. Jutros su počeli radovi i na uklanjanju visokog i niskog rastinja u koji je ovaj prostor bio gotovo u potpunosti zarastao. Pomoću motornih pila i alata izvršena je sječa samoniklog rastinja koje se nalazilo u dvorištu objekta “kasarna”. Prikupljena je ogromna količina otpada, a prilikom sječe i prikupljanja ujedno je vršen i odvoz biootpada. Stoga je na terenu bila mehanizacija Parka upravo sa tim zadatkom. Radove su u toku dana posjetili i predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, kao i Općine Centar. Dok su ekipe Parka orezivale i odvojile biootpada, na terenu su bile i ekipe preduzeća Rad koje su nakon što je uklonjen biootpad, prikupljale i odvozile ogromne količine smeća odlaganog upravo na ovom lokalitetu. Ekipe Parka radove na čišćenju i uklanjanju biootpada, s obzirom da se radi o ogromnim količinama nastavit će i narednih dana. Stoga i apel vozačima i polaznicima ulicom Halida Kajtaza da obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju i da se pridržavaju uputa na terenu kako bi posao sječe stabala i samoniklog rastinja, kao i utovar i odvoz otpada bio izvršen što bezbjednije.+6

46461 shareLikeCommentShare