You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park popravlja oštećenja na dječijim igralištima i sportsko rekreativnim površinama

Preduzeće Park popravlja oštećenja na dječijim igralištima i sportsko rekreativnim površinama

Više od 100 dječijih igrališta i sportsko rekreativnih površina na području pet općina u KS ovih dana radnici preduzeća Park su rekonstruisali, popravili mobilijar za igru i zabavu, kao i oštećene ograde, klupe. Naime preduzeće Park u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS proteklih dana popravlja oštećene sprave, rekvizite za djecu, zaštitne ograde, saniraju oštećenja na podlogama, obnavljaju i popravljaju mobilijar na površinama za dječiju igru i zabavu od Starog Grada do Vogošće. Do kraja godine cilj je obnoviti i sanirati više od 200 takvih lokacija, a radnici Parka već su sanirali oštećenja i popravili mobilijar na pola lokacija. Samo u proteklih nekoliko dana, između ostalih popravljena su oštećenja na dječjim igralištima u ulicama Milana Preloga, Omladinskih radnih brigada, Zuke Džumhura, Azize Šaćirbegović, Husrefa Redžića, u parku Hastahana, au petak e završena popravka oštećenih sprava na igralištima i sportsko rekreativnim površinama na Trgu Zlatnih ljiljana i ulici Vahide Maglajlić. Shodno Uredbi o održavanju zelenih površina kontinuirano se vrši pregled i nadzor stanja ispravnosti dječjih igrališta i površina za sport i rekreaciju u četiri gradske općine i Vogošći, evidentira se stanje i u saradnji s Ministarstvom vrši se hitna sanacija i obnova pokvarenih i oštećenih sprava, ali i drugog mobilijar na površinama namijenjenih djeci. Za ovu namjenu Budžetom KS planirana su sredstva, a cilj je sva evidentirana oštećenja što prije popraviti i omogućiti djeci bezbijednu igru i zabavu na otvorenom. Preduzeće Park inače u svom sastavu imao jedinicu koja vrši potrebne radove i na terenu svaki dan, u koordinaciji s Ministarstvom popravlja evidentirana oštećen, vrši farbanje i obnovu štafli, drvenih dijelova sprava, zamjenu oštećenih dijelova anti stres podloge, popravku oštećenih zaštitnih ograda i slično. Na 223 dječija i sportsko rekreativna igrališta, u okviru ovog projekta bit će postavljene i nove info table. Navedene aktivnosti preduzeće Park nastavit će i u narednim danima.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba