You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Park i u okviru jesenjih radova dnevno hortikulturno uredi do 20 lokacija

Park i u okviru jesenjih radova dnevno hortikulturno uredi do 20 lokacija

Ekipe preduzeća Park zadužene za održavanje javnih zelenih površina i tokom jeseni dnevno hortikulturno urede približno isti broj lokacija, kao što su to činile i tokom ljetnih dana. Na terenu se užurbano radi orezivanje i oblikovanje sadnica stabala, ukrasnog grmlja, ruža i žive ograde, prikuplja se i odvozi opalo lišće sa travnjaka. Iako je ljetna sezona na izmaku još uvijek se vrši i mašinska košnja trave i uređenje travnjaka. Orezivanje i podizanje nivoa krošnji platana u Bulevaru Meše Selimovića nastavljeno je i danas, ali jedinica Parka zadužena za područje Novog Grada pomoću merdevina vrši orezivanje nižih stabala i uklanjanje osušenih dijelova krošnji u naselju Alipašino polje (B faza) i na Trgu ZAVNOBiH-a. Na ovim lokacijama radi se i orezivanje žive ograde, ali i mašinska košnja trave i čišćenje biootpada sa travnjaka. Uređenje i oblikovanje sadnica stabala, ali i ukrasnog grmlja radi i jedinica Parka zadužena za zelenilo Novog Sarajeva. Konkretno trenutno su u ulicama Envera Šehovića i Ferde Hauptmana. Na ovoj drugoj lokaciji, kao i u ulici Zvornička u toku je mašinska košnja trave na zelenim površinama, a u ulici Džemala Bijedića orezivanje i priprema žive ograde za zimske temperature. Orezivanje žive ograde radi i jedinica iz Centra i to na Koševskom brdu i u ulici Asima Ferhatovića. Pripremu sadnica stabala, ukrasnog grmlja, kao i ruža u ružičnjacima za zimski period i niske temperature danas ilidžanska Parkova jedinica radi u ulici Mustafe Pintola. Ova jedinica radi uređenje zemljišta uz mlada stabla. Istovremeno se radi i odvoz orezanog i prikupljenog biootpada. Dvije lokacije u Vogošći danas uređuje jedinica Parka zadužena za ovu općinu. U ulici Spasoja Blagovčanina u toku je mašinska košnja travnjaka, prikupljanje i odvoz otpada, a u ulici Braće Kršo orezivanje žive ograde. U toku je i redovno održavanje određenih površina i na području Trnova, na planinama Igman i Bjelašnica.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba