You are here:
  • Home
  • Novosti
  • U Sarajevu zasađeno 60 stabala munike u okviru reginalne akcije “Drvo prijateljstva”

U Sarajevu zasađeno 60 stabala munike u okviru reginalne akcije “Drvo prijateljstva”

Akcija “Drvo prijateljstva” koju je inicirao Evropski fond za Balkan (EFB) sadnjom 400 stabala u svim glavnim gradovima država regiona danas je realizirana, a zelene površine Sarajeva, kao jednog od tih gradova sada krasi 60 stabala endemske vrste bora (munike).Ideja akcije je kompenzacija štete u vidu CO2 emisije nastale kroz sve poslovne letove EFB tokom prošle godine, a istovremena i zajednička sadnja u Skoplju, Prištini, Tirani, Podgorici, Beogradu i Sarajevu imala je za cilj pokazati da je moguće kroz preuzimanje pojedinačne odgovornosti napraviti razliku na lokalnom i regionalnom nivou.U Sarajevu sadnju 60 stabala realizirala je “Fondacija za razvoj i demokratiju” i facebook stranica “Prljavi grad Sarajevo u saradnji sa KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo. Odlučeno je da to bude drveće munike, što ovoj akciji daje i posebnu vrijednost, jer su ista uzgojena u Parkovom rasadniku Sokolović Kolonija, na oglednim plohama kao dio naučnog eksperimenta Šumarskog fakulteta u Sarajevu i KJKP“PARK“ d.o.o. Sarajevo. U periodu od 11 do 13 sati, dok je sadnja stabala trajala i u drugim gradovima regiona, u Sarajevu su članovi Fondacije, radnici preduzeća Park i volonteri zasadili ukupno 60 mladih stabala na zelenoj površini uz dječije igralište u Aleja ambasadora u Starom gradu, u “Parku zaljubljenih” u naselju Čengić Vila u Novom Sarajevu, na lokacija “Streljište” u naselju Velešići, u Alipašinom polju (“B faza”) na zelenoj površini u blizini OŠ “Fatima Gunić” i u Sportsko- rekreativnom centaru “Safet Zajko” u Novom Gradu, u botaničkom vrtu u krugu Kampusa UNSA, u RZC“Pionirska dolina“ i zoo vrt i u”Parku velikana” u Opštini Istočno Novo Sarajevo.Iz EFB su prilikom pokretanja inicijative zajedničke sadnje 400 stabala željeli podići svijest stanovnika regiona o posljedicama koje njihove individualne aktivnosti imaju po zagađenje prirode i zraka u zemaljama regiona. Sađenje drveća je jedan od najjednostavnijih i najvažnijih načina. Inicijativom “Za čisto i lijepo Sarajevo” u saradnji sa preduzećem Park koje više od 60 godina održava i njeguje zelene površine Sarajeva željelo se sadnjom, endemske vrste bora ukazati i na važnost povećanja zelenih površina u našem gradu, koji je tokom proteklog perioda nažalost po kvaliteti zraka bio jedan od pet najzagađenijih gradova u svijetu.S obzirom i na vandalski odnos prema zelenim površinama i sadnicama sarajevske lokacije za današnju akciju sadnje izabrane su jer imaju video nadzor i određenu vrstu zaštite, kako bi se spriječilo i uništavanje zasađenih sadnica. Ujedno će ovo biti i prilika da eksperimentalni uzgoj Šumarskog fakulteta i preduzeća Park bude nastavljen uz praćenje rasta i razvoja svih stabala na svakoj lokaciji.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba