You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Park u Novom Gradu završava orezivanje i zaštitu platana, a nastavlja na Ilidži

Park u Novom Gradu završava orezivanje i zaštitu platana, a nastavlja na Ilidži

Radovi na orezivanju i zaštiti stabala platana u Bulevaru Meše Selimovića koje su ekipe preduzeća Park izvršavale proteklih dana privode se kraju, a danas isti poslovi započeti su i na području općine Ilidža. Dok jedna jedinica završava orezivanje najnižih i suhih grana u krošnjama stabala od Otoke do Alipašinog mosta, druga jedinica ovog preduzeća od jutros je na području naselja Stup. U Novom Gradu u Bulevaru do kraja sedmice završit će zaštitu i njegu ukupno 163 stabla platana na potezu od Otoke do Nedžarića i od Nedžarića do Otoke, a od jutros su radovi započeti i na području Ilidže od Nedžarića prema Ilidži, do objekta Energoinvesta. Radovi na području Novog Grada započeti su prije tri sedmice, a svaki dan ekipa Parka zadužena za njegu i zaštitu stabala bila je na terenu i iz krana auto korpe orezivanjem najnižih grana podizala nivo krošnje svakog platana, te iz krošnje uklanjala stare i rizične grane. Ovo je preventivna mjera zaštite stabala platana u ovom drvoredu od snijega i lomljenja, a s druge strane i sigurnosna mjera za bezbijedno kretanje pješaka, biciklista i vozača automobila. Istovremeno je na terenu cijelo vrijeme bila i ekipa zadužena za održavanje zelenila u Novom Gradu koja je uklanjala, prikupljala i čistila orezanu drvnu i lisnu masu sa zelenog pojasa uz drvored. U Novom Gradu posao je u finalnoj fazi, jer je preostalo uraditi nešto više od 10 stabala od raskrsnice na Otoci do Alipašinog mosta, a u međuvremenu su se stekli uslovi i da isti posao započne na području Ilidže, odnosno uz saobraćajnu na području Stupa, od Studentskog doma do objekta Energoinvesta. Na tom području s obje strane saobraćajnice bit će orezane i zaštićene krošnje gotovo 100 stabala. Posao će se realizirati shodno vremenskim prilikama, a na terenu je također i ekipa Parka zadužena za područje Ilidže koja će vršiti uklanjanje i čišćenje orezane biomase. Završetkom ove dionice preduzeće Park će sanirati i zaštiti drvored uz glavnu saobraćajnicu od Otoke do centralnog dijela Ilidže, koji čini blizu 270 stabala.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba