You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe preduzeća Park dnevno očiste i urede više od 120 sarajevskih lokacija

Ekipe preduzeća Park dnevno očiste i urede više od 120 sarajevskih lokacija

Radnici preduzeća Park od marta i početka epidemiološke situacije izazvane korona virusom ni jedan dan nisu posustali u borbi za očuvanje komunalne čistoće na sarajevskim zelenim površinama. Iako polako ulaze u zimsku sezonu radova, održavanje higijene i čišćenje smeća i otpada sa zelenih površina i dalje je, kao i tokom ljetnog perioda na najvišem nivou, a dnevno biva očišćeno i više od 100 lokacija, ulica, površina. Istovremeno, iako svaki dan imaju posla sa komunalnim smećem ostavljenim u parkovima, naši radnici hortikulturno urede i više od 20 lokacija s ciljem pripreme istih za zimski period i snijeg. Danas je na terenu ista situacija, jer se iako je novembar još uvijek vrši košnja trave, ali i prikupljanje lišća, orezivanje grmlja, žive ograde, stabala. U Novom Gradu i Ilidži u toku je i uređenje drvoreda platana kako bi isti proljetne dane dočekali bez oštećenja na krošnjama. U Novom Gradu i to u ulicama Janka Jolovića i Mustafe Kamerića u toku je mašinska košnja trave na zelenim površinama, a na sve tri lokacije radnici Parka prikupljaju i čiste biootpada sa travnjaka. Na terenu i to od Nedžarića prema Ilidži je dio ekipe zadužen i za ovu općinu. Drugi dio je u Lužanima i banjskim parkovima gdje pomoću alata prikupljaju opalo lišće i drugi otpad sa travnjaka. Jedinica iz Centra je u ulici Avde Hume gdje i danas orezuju sadnice ukrasnog grmlja i mladih stabala, a u At Mejdan u Starom Gradu čisti se biootpada sa zelenih površina i staza. Mašinsku košnju trave radi i ekipa iz Novog Sarajeva i to u Hrasnom, na Dolac Malti i u Kolodvorskoj ulici. Orezivanje manjih stabala i ukrasnog grmlja, te priprema za zimski period u toku je u Aleji lipa i Džamijskoj ulici. Ekipa u Vogošći u Igmanskoj vrši mašinsku košnju trave, ali i čišćenje biootpada sa travnjaka, dok u Parku penzionera završavaju uređenje zemljišta uz sadnice nedavno zasađenih mladih stabala.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba