You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park postavlja info table na dječija i sportska igrališta

Preduzeće Park postavlja info table na dječija i sportska igrališta

Dječija i sportska igrališta, odnosno plohe za rekreaciju koja su u nadležnost nadzora i održavanja dodijeljena preduzeću Park od danas će dobiti i info table. U pitanju je oko 223 dječija i sportska igrališta na području Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada i Vogošće. Jutros je montiranjem prve info table na dječijem igralištu u ulici Azize Šaćirbegović, na Dolac Malti, u Novom Sarajevu ekipa Parka započela ove aktivnosti koje će i narednih dana biti realizirane u ovoj i ostale četiri općine. Info table sadrže pravila korištenja igrališta i dječijeg mobilijara, upozorenja, kao i kontakt telefone za prijavu oštećenja na mobilijaru, te zloupotrebu i uništavanje istih. Svaka info tabla osim vlasnika igrališta, sadrži i naziv ulice u kojoj se nalazi, kao i numeraciju (šifru) igrališta, jer je za ona koja su nam dodijeljena u nadležnost preduzeće Park izradilo i katalog s kompletnim informacijama o sadržaju, broju sprava, kvadraturom i ostalom o svakom igralištu. Preduzeće Park izvršilo je i mapiranje dječjih i sportskih igrališta, a online mapa igrališta dodijeljenih u nadležnost Parka dostupna je i na web portalu preduzeća. Novčana sredstva za izradu info tabli obezbijeđena su iz sredstava Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, kroz budžetska sredstva za sanaciju i održavanje istih, stoga i apel građanima da čuvaju info table postavljene na zaštitne ograde ili posebne nosače, kao i ostali mobilijar i svaku spravu za dječiju igru i zabavu. Posebno se apel odnosi na činjenicu da su ranije info table postavljene na pojedinim lokacijama vrlo brzo uništene na način da su prefarbane, polomljene ili otuđene.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba