You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Decembarske aktivnosti preduzeća Park na hortikulturnom uređenju zelenila

Decembarske aktivnosti preduzeća Park na hortikulturnom uređenju zelenila

Prvu sedmicu decembra, iako već odavno spremni da obavljaju zimske radove, radnici preduzeća Park, nedostatak sniježnih padavina koriste da što više zelenih površina očiste od suhog biootpada, da orežu preostala stabla i ukrasno grmlje i pripreme svaku sadnicu da spremno dočeka prvi sniježni pokrivač. Tako su i danas ekipe Parka na terenu na gotovo 20 lokacija od Starog Grada do Ilidže i u Vogošći i Trnovu, a osim hortikulturnih radova i na blizu 100 lokacija rade zaštitu komunalne čistoće. Ekipe iz Novog Sarajeva danas su na Grbavici u ulicama Derviša Numića i Grbavička te u Hrasnom gdje prikupljaju opalo lišće sa travnjaka, a sa parkovskih staza i platoa biootpad i drugo smeće. Ekipe iz Novog Grada danas uređuju Park prijateljstva na Dobrinji. Orezuju grmlje i krošnje manjih stabala pomoću merdevina, a uklanjanju i opalo lišće i drugi otpad sa travnjaka. Ekipa iz Vogošće nakon jučerašnjih radova uređenja zemljišta uz sadnice ukrasnog grmlja danas čiste biootpada sa travnjaka u ulicama Tome Mendeša i PO Zvijezda, a u Parku penzionera sa parkovskih staza. Ekipa zadužena za Stari Grad i Centar danas uklanja biootpad sa zelenih površina nastao prilikom orezivanja velikog starog jablana u ulici Bentbaša, a u At Mejdanu, te u ulici Dalmatinska i Obala Kulina bana biootpadsa travnjaka i zelenih površina. Ekipe s Ilidže danas su posvećene uređenju zelenila u banjskim parkovima, a dio Parkovih radnika je i na pojedinim lokacijama u Trnovu, tačnije na Igmanu i Bjelašnici.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba