You are here:

Aktivnosti Parka tokom sniježnih padavina

Iako od jutros s novim sniježnim padavinama ekipa Parka koja održava javne zelene površine je ponovo počela radove zimske službe, uklanja snijeg sa mladih stabala, sadnica ukrasnog grmlja, održava i prohodnost parkovskim stazama, stepeništima, platoa i slično, do jučer je vrlo aktivno izvršavala hortikulturne radove i pripremala zelenilo za niske temperature, a potom i novu proljetnu sezonu. U brojnim novigradskim ulicama tokom decembra i januara zaštićene su i uređene krošnje nižih stabala, a takav posao jučer je urađen i u ulici Miroslava Krleže. Pomoću merdevina, krošnje stabala visokih do pet metara oslobođene su suhih, oštećenih ili preraslih grana, izvršeno je podizanje nivoa krošnji, a nakon toga kompletan otpad prikupljen i odvezen. Izvršeno je i čišćenje biootpada sa travnjaka. Dio ove ekipe izvršio je i orezivanje žive ograde uz saobraćajnicu od Nedžarića do Dobrinje. Danas ta ekipa uklanja snijeg sa mladih sadnica stabala i ukrasnog grmlja, te ukoliko se padavine nastave čišćenje staza i stepeništa i tretiranje istih materijalom protiv poledice. Ekipa iz Novog Sarajeva hortikulturno čišćenje površina radila je jučer u naseljima Grbavica I i II, a danas su na području ove općine Parkova zimska služba. I ekipa iz Centra jučer je stabla visine do 5 metara u naselju Koševsko brdo orezivala i pripremala za novi sniježni pokrivač. Dio ove jedinice uredio je i travnjake u ulici Patriotske lige, dok od jutros rade zimsko održavanje površina u svojoj nadležnosti. Ekipa zadužena za Ilidžu nakon jučerašnjih hortikulturnih radova u banjskim parkovima danas na ovoj lokaciji, ali i u drugim ulicama ove općine rade zaštitu sadnica od snijega, kao i zimsko održavanje staza i platoa. Ekipa iz Vogošće jučer je bila u naselju Rosulje i u Igmanskoj ulici, završeno je orezivanje grmlja i čišćenje biootpada sa travnjaka, a od jutros su u ulicama Jošanička, Igmanska, Braće Kršo, Omladinska i rade poslove zimske službe. Na terenu je i Parkova jedinica za njegu i zaštitu visokih stabala. Zimska služba Parka cijeli dan bit će na teren, a tokom noći u pripravnosti, te ukoliko se sniježne padavine nastave s mehanizacijom će biti na terenu, jer cilj je zaštita svih stabala i hortikulturnih sadržaja na zelenim površinama.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba