You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Zimska služba Parka u sedam općina čisti snijeg sa zelenila, staza, stepeništa

Zimska služba Parka u sedam općina čisti snijeg sa zelenila, staza, stepeništa

Zimska služba preduzeća Park od jutarnjih sati je na terenu sa zadatkom ručno i mašinski očistiti snijeg sa parkovskih staza, stepeništa, platoa, kao i posipnim materijalom spriječiti formiranje poledice. Dio ekipa radi i na uklanjanju snijega i rastarećivanju krošnji mlađih stabala i sadnica ukrasnog grmlja o d sniježnog pokrivača. Ekipe Parka zadužene za područje Novog Grada nakon čišćenja platoa i staza u Bulevaru Meše Selimovića, trenutno je i u naseljima Alipašino polje, Dobrinja, Mojmilo gdje je prioritet očistiti snijeg sa stepeništa koja se nalaze u sastavu zelenih površina u nadležnosti Parka, ali i parkovskih staza koje prolaze kroz zelene površine. Ujedno se radi i uklanjanje snijega sa sadnica ukrasnog grmlja i žive ograde na zelenim površinama, ali i rasterećivanje krošnji mladih stabala od težine sniježnog pokrivača. Ista situacija je i na području Novog Sarajeva, a osim zelenih površina u prvoj zoni, ekipe su i u naseljima Grbavica, na šetalištima uz Miljacku, na Trgu heroja. Ekipe u Centru čiste snijeg sa parkovskih staza i stepeništa u Velikom i Malom parku, zatim u ulicama Maršala Tita, Reisa Džemaludina Čauševića, Mis Irbina, na Breci i radi se kontinuirano i na drugim površinama u nadležnosti Parka. Na području Ilidže zimska služba je u banjskim parkovima, u centralnom dijelu ove općine, naselju Pejton, Hrasnica, a zadatak je nakon zaštite zelenila na javnim površinama očistiti snijeg sa parkovskih staza i platoa, te tretirati iste materijalom protiv poledice. U Vogošći ekipe preduzeća Park raspoređene su u ulicama Igmanska, u Parku penzionera, na Trgu žrtava genocida u Srebrenici, u Jošaničkoj i drugim površinama, sa istim zadatkom, a to je zaštita sadnica grmlja i mladih stabala, te čišćenje snijega i tretiranje staza posipnim materijalom. Zimska služba Parka dok traju padavine i tokom noćnih sati bit će u stanju pripravnosti kako bi na terenu ukoliko to zatreba i tokom noći mogla raditi na zaštiti zelenila i sprječavanju šteta na sadnicama. I zimska služba u Pionirskoj dolini i zoo vrtu očistila je snijeg sa staza i mostova, sve su prohodne za posjetioce, a ovaj rekreativno zabavni centar jutros je u 8,00 sati otvorio svoje kapije. Sve životinje su dobrog zdravstvenog stanja, imaju dovoljne količine hrane i toplih napitaka. Pionirska dolina, tokom januara radit će svaki dan do 16,30 sati.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba