You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Hortikulturni radovi ekipa Parka i tokom zimskih dana

Hortikulturni radovi ekipa Parka i tokom zimskih dana

Zimska služba preduzeća Park, ustvari ekipe koje tokom cijele godine održavaju javne zelene površine u sedam općina KS, ovih dana nakon što su završile čišćenje parkovskih staza i stepeništa od snijega, nastavljaju i aktivnosti na hortikulturnom održavanju. Tako je ekipa zadužena za područje Novog Grada već dva dana u ulici Ive Andrića gdje pomoću merdevina vrši orezivanje suhih, niskih i preraslih grana u krošnjama nižih stabala. Danas je ekipa Parka zadužena za njegu i zaštitu stabala i u ulici Gradačačka i na Saraj polju u ovoj općini, gdje se na osnovu općinskih rješenja vrši orezivanje visokih i opasnih stabala. Ujedno se na ove tri lokacije vrši i prikupljanje i čišćenje orezane drvne mase, te odvoz. Na području drugih općina ekipe Parka uklanjaju snijeg i rasterećuju sadnice ukrasnog grmlja i žive ograde, ali čiste i snijeg uz parkovski mobilijar. Istovremeno je pažnja posvećena i održavanju komunalne higijene. Na terenu su svi radnici zaduženi za prikupljanje smeća, pražnjenje smeća iz parkovskih kanti, ali i sa površina, jer cilj je osim očuvanja komunalne čistoće i sačuvati da nakon što se snijeg otopi zelene površine budu što manje zaprljane komunalnim otpadom. Svi ti poslovi realiziraju se u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži, Vogošći, a preduzeće Park ima i svoju ekipu u Trnovu. Jedna ekipa Parka orezuje i njeguje stabla i u ulici Patriotske lige u Centru.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba