You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Radnici Parka uređenje drvorede u naselju Dobrinja

Radnici Parka uređenje drvorede u naselju Dobrinja

Aktivnosti preduzeća Park na uređenju i zaštiti drvoreda u naselju Dobrinja ovih dana odvijaju se planiranom dinamikom, a za samo nekoliko dana mehanizacija i specijalizovane ekipe nalaze se u nove četiri ulice. Nakon što su finalizirali posao u Bulevaru Mimar Sinana i ulicama Miroslava Krleže i Ive Andrića, ekipe Parka iste aktivnosti sada realiziraju u ulicama Andrije Andrejevića, Senada Mandića Dende, Janka Jolovića i Nurije Pozderca. Iz kranova čak tri auto korpe danas se na ovim lokacijama vrši sanaciono i zaštitno orezivanje najnižih grana u krošnjama platana i drugih stabala, kao i orezivanje osušenih i oštećenih grana. Ova akcija ima višestruki cilj, a to je zaštita pješaka, učesnika u saobraćaju, zaštita i priprema stabala za novu vegetivnu fazu, te sprječavanje oštećenja na trolejbuskoj kontaktnoj mreži. I ekipa zadužena za područje Novog Grada je na istim lokacijama sa zadatkom ukloniti orezanu drvnu masu sa pješačkih staza i travnjaka i time omogućiti neometano odvijanje saobraćaja i sigurnost pješaka. Nastavljeno je i uređenje zelenila u pojasu uz saobraćajnicu od Nedžarića prema Dobrinji, gdje se radi orezivanje grmlja, kao i zaštitno uređenje krošnji nižih i mlađih stabala. I ekipa iz Centra nastavila je svoje radove na zaštiti i uklanjanju osušenih i oštećenih grana u krošnjama stabala u Velikom parku. I ukrasno grmlje i krošnje nižih stabala u ulici Džemala Bijedića i u naselju Čengić vila danas će biti orezane i pripremljene za proljetni period. U vogošćanskim ulicama Feriza Merzuka i Skendera Kulenovića Parkova ekipa radi isti posao, jer cilj je što prije pripremiti ukrasno grmlje i mlađa stabla za novu vegetivnu fazu. Na području Ilidže i u Trnovu Parkovi radnici posvećeni su higijeni i čišćenju komunalnog otpada sa zelenih površina.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba