You are here:

Novi travnjak u naselju Dobrinja

Zelene površine na Dobrinji, preko puta Gimnazije Dobrinja, u ulici Senada Poturka Senčija ponovo su danas dobile prvobitni izgled, a početkom proljeća ovdje će ponovo biti formiran i travnjak. Naime na ovoj lokaciji nalazi se ekipa preduzeća Park s mehanizacijom sa zadatkom rekonstruisati zelene površine na obje obale rijeke Dobrinjke na kojima su nedavno vršeni prokopi za podzemne instalacije. Nakon što je izvođač radova izvršio zamjenu i polaganje novih instalacija angažirana je ekipa preduzeća Park ovlaštena za sanaciju i rekonstrukciju zelenih površina. Od jutros je ekipa na terenu, a radi se nivelacija terena, prihrana prekopanog zemljišta i sjetva trave. Inače preduzeće Park u svom sastavu ima jedinicu koja vrši poslove izgradnje novih zelenih površina i rekonstrukciju, te sanaciju postojećih, a najčešće biva angažirana i na poslovima sanacije prokopa izvršenih u sklopu javnih zelenih površina na području Kantona Sarajevo. Svoje usluge ova jedinica nudi svima koji, shodno zakonu, su u obavezi javne površine nakon izvršenih radova sanirati i vratiti u prvobitno stanje. Za te poslove ekipa Parka posjeduje stručnu radnu snagu, kao i mehanizaciju.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba