You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Park i u martu nastavlja predproljetno uređenje sarajevskog zelenila

Park i u martu nastavlja predproljetno uređenje sarajevskog zelenila

U februaru započeto predproljetno uređenje i čišćenje zelenih površina ekipe preduzeća Park, shodno vremenskim prilikama, nastavile su i u prvim danima marta. Nakon dežurstva tokom prazničnih dana, u punom kapacitetu nastavljeno je orezivanje stabala i priprema krošnji za proljeće, kao i sadnica ukrasnog grmlja. U toku je i uređenje cvjetnih gredica koje od jeseni krasi sezonsko cvijeće iz Parkove rasadničke proizvodnje, a osim uklanjanja korova, u toku je i čišćenje otpada, te uređenje zemljišta. Posebna pažnja posvećena je i travnjacima, čišćenju otpada i pripremi istih za novu sezonsku košnju. Ekipe u Novom Sarajevu ovih dana posvećene su orezivanju suhih, preraslih i oštećenih grana u krošnjama nižih i mlađih stabala. Kompletan posao radi se pomoću merdevina, a danas je ova ekipa u naselju Velešići. Ekipa iz Novog Grada završila je dobar dio ovog posla, pa su sada posvećeni uređenju zelenog pojasa uz glavnu saobraćajnicu. U Bulevaru Meše Selimovića osim čišćenja otpada sa travnjaka, radi se i uređenje zemljišta uz mlada stabla, ukrasno grmlje, kao i ružičnjake. Ova ekipa počela je i uređenje cvjetnih gredica, jer će one sve do maja biti uređene dvogodišnjim sezonskim cvijećem koje je zasađeno u oktobru prošle godine. Ekipa zadužena za Centar i Stari Grad orezala je i oblikovala brojna stabla i pripremila ih za novu vegetivnu fazu, a danas finaliziraju tak posao u ulicama Patriotske lige i Čekaluša. Dio ove ekipe također je posvećen cvjetnim gredicama, a danas uređuju onu najveću i najreprezentativniju koja se nalazi u Malom parku uz pješačku zonu u ulici Maršala Tita. Isti zadatak ima i ekipa zadužena za Ilidžu koja uređuje zemljište u cvjetniđ gredicama iz pješačke staze prema centralnoj fontani u banjskim parkovima. Ekipa iz Vogošće osim čišćenja smeća i suhog biootpada sa travnjaka u Jošaničkoj i Omladinskoj ulici, isti posao radi i uz nasade žive ograde. Dio ove Parkove jedinice također priprema stabla za novu lisnu masu, pa tako danas u ulici Skendera Kulenovića orezuje prerasle i oštećene dijelove krošnji stabala visokih oko 5 metara.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba