You are here:
  • Home
  • Novosti
  • U naselju Briješće brdo radnici Parka grade nove zelene površine

U naselju Briješće brdo radnici Parka grade nove zelene površine

Ulica Izeta Karšića u naselju Briješće brdo sada ima uređene zelene površine, nakon što je protekle jeseni na ovom mjestu zasađen drvored. Naime u ovoj ulici, duž saobraćajnice ekipa preduzeća Park krajem jeseni zasadila je stabla i izvršila grubu nivelaciju terena, a vremenski uslovi tada nisu dozvoljavali i sjetvu trave. Stoga su ekipe preduzeća Park ovih dana na terenu nastavile radove na uređenju, a prostor duž pješačke staze i saobraćajnice time je dobio potpuno novu sliku, odnosno 1.000 metara kvadratnih uređenih površina na kojima će uskoro biti formiran travnjak. Izvršena je prihrana zemljišta lumbrihumusom iz Parkove vlastite rasadničke proizvodnje, nivelacija terena i sjetva trave, a svi planirani radovi danas su u potpunosti završeni. Nove zelene površine u novogradskoj ulici Izeta Karšića dio su saradnje preduzeća Park i Općine Novi Grad na uređenju, obnovi i izgradnji zelenih površina i prostora koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem. Predmetne radove finansirala je Općuna, a cjelokupan posao izvršila je Parkova ekipa za izgradnju novih, te obnovu i modernizaciju postojećih i uništenih zelenih površina.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba