You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Martovski snijeg nije usporio radove Parka na predproljetnom uređenju zelenila

Martovski snijeg nije usporio radove Parka na predproljetnom uređenju zelenila

Sniježne padavine jutros u Sarajevu nisu zaustavile ekipe preduzeća Park u hortikulturnom uređenju i pripremi zelenih površina za dolazak proljeća, a nisu izazvale ni štetu na zelenilu i stablima. Osim rada zimske službe koja je u jutarnjim satima na području sedam općina u KS vršila otresanje snijega sa krošnji mladih sadnica, te očistila snijeg sa pješačkih staza na mjestima gdje je to bilo potrebno, vrlo brzo se krenulo i sa hortikulturnim radovima i očuvanju komunalne čistoće kako u četiri gradske, tako i u općinama Ilidža, Vogošća i Trnovo. U ulici Ahmeda Rizve, u Novom Gradu ekipe Parka zadužene za njegu i zaštitu stabala izvršile su orezivanje i zaštitu oštećene krošnje stabla brijesta. Sada je to stablo spremno za novu lišće i vegetativnu fazu. Orezana drvna masa je očišćena i uklonjena sa travnjaka, a isti posao radio je i dio ove jedinice na području Ilidže, konkretno u ulici Igmanskog bataljona. Posao orezivanja i oblikovanja krošnji urađen je shodno rješenjima nadležnih općinskih službi. Istovremeno na više od 100 lokacija u gradu očišćeno je i uklonjeno smeće i komunalni otpada kako sa travnjaka, tako i smeće iz domaćinstava koje nažalost pojedinci i dalje ostavljaju u i uz parkovske korpe ili pored mobilijara. Pomoću mehanizacije izvršen je odvoz prikupljenog otpada, te priprema mehanizacije za sutrašnje novo uređenje sarajevskih parkova i zelenila.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba