You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Aprilski snijeg nije oštetio sarajevsko zelenilo, ekipe Parka na terenu

Aprilski snijeg nije oštetio sarajevsko zelenilo, ekipe Parka na terenu

Ekipe preduzeća Park, iako su jučer prvom ovogodišnjom košnjom travnjaka započele “ljetni” režim rada i održavanja javnih zelenih površina, jutros su ipak zimska služba ovog preduzeća koja uklanja snijeg kako sa sadnica zelenila, tako i sa sarajevskih parkovskih staza i pločnika. Od ranih jutarnjih sati radnici su na terenu, a prvi od zadataka je ukloniti snijeg sa krošnji mladih stabala, posebno onih koje su već pune behara, ali i sa ocvalog ukrasnog grmlja, ruža, žive ograde. Jedan dan vršiti hortikulturne radove, a već drugi čistiti snijeg i biti zimska služba postalo je uobičajeno za radnike Parka, čemu u prilog govore i jutros rano zabilježene fotografije Parkove ekipe iz Novog Sarajeva. Na terenu se trenutno vrši i pregled stanja stabala, odnosno da li je snijeg koji od sinoć pada polomio i oštetio krošnje. Do sada na području sedam općina u kojima Park održava zelene površine nisu zabilježena nikakva oštećenja na stablima, ali ni nižem rastinju. Rezultat je to i obimnog pretproljetnog uređenja koje su ekipe Parka na terenu radile od polovine februara do jučer, kao i vrlo značajnog broja intervencija koje Parkova jedinica za njegu i zaštitu stabala u toku godine realizira na osnovu rješenja općinskih komisija. Naravno dio svake od jedinica, od Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže, Vogošće i Trnova vrši i ručno čišćenje snijega sa parkovskih staza, stepeništa, platoa koja prolaze ili se nalaze u sklopu zelenih površina. Vrši se i njihovo tretiranje protiv poledice. Na terenu je i mehanizacija koja čini sastavni dio zimske službe. Naravno nakon obavljenog posla Parkove jedinice i tokom naredne noći ostat će u stanju pripravnosti, a u slučaju da se padavine nastave biti na terenu kako bi zaštitile mlada stabla i zelenilo.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba