You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Velika proljetna akcija čišćenja javnih površina u KS počela jutros

Velika proljetna akcija čišćenja javnih površina u KS počela jutros

Velika proljetna akcija čišćenja, pod sloganom “Čist grad je sretan grad” u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo, u kojoj je jedan od nosilaca aktivnosti preduzeća Park počela je jutros i to u Starom Gradu. Ekipe preduzeća Park koje će danas čistiti područje ove sarajevske općine već u jutarnjim satima, zajedno sa kolegama iz preduzeća Rad i predstavnicima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS okupile se se najprije u krugu preduzeća, potom kod Bentbaše, na putu prema Darivi, a onda se krenulo sa radovima predviđenim Akcionim planovima. Prema Akcionom planu preduzeća Park danas će radnici zaduženi za održavanje javnih zelenih površina u Starom Gradu očistiti površine na šest lokacija. Radovi su započeli na lokalitetu Mustaj-pašinog mejdana i Brane, a u toku dana bit će očišćene i površine u blizini Vijećnice, u parku At Mejdan, u blizini Jevrejskog hrama i na Trgu oslobođenja- Alija Izetbegović. Osim prikupljanja smeća, uklanjanja biootpada, na terenu je i mehanizacija, kosilice, trimeri, jer će biti izvršena i košnja trave, orezivanje rastinja i svi drugi hortikulturni radovi. Naravno na terenu je i mehanizacija za odvoz otpada, jer smeće koje bude prikupljeno u toku radova će istovremeno biti i odvezeno. Ovim radovima danas su zvanično počele vanredne, dodatne aktivnosti na čišćenju i uređenju javnih i zelenih površina u Kantonu Sarajevo, a preduzeće Park u toku dva mjeseca očistit će i urediti ukupno 70 lokacija, ulica, parkova, zelenih površina. Uporedo sa redovnim aktivnostima dva komunalna preduzeća vanredna akcija u Kantonu Sarajevo trajat će sve do 19. juna, ukupno 56 radnih dana. Danas započeto čišćenje u Starom Gradu i na području Centra trajat će do 28. aprila, potom počinje i Novom Sarajevu, a tokom maja i u prvoj polovini juna realizirat će se i u Novom Gradu, na Ilidži, u Vogošći i na području Trnova. U akciji učestvuju i pojedine općine i njihove službe, a sve više je i nevladinih organizacija čiji aktivisti će učestvovati u aktivnostima na terenu. Akciji se mogu pridružiti i građani, a zbog epidemiološke situacije najbitnije je da se učesnici pridržavaju epidemioloških mjera koje su na snazi. Kompletnu akciju, u okviru radova koje je planiralo preduzeće Park pratit će i aktivnosti jedinice za njegu i zaštitu stabala, kao i jedinica komunalnih redara koja će vršiti nadzor radova, te stanja očišćenih površina nakon izvršenja istih. Preduzeće Park nakon što ekipe očiste smeće i drugi otpad, urede zelene površine apeluje na građane da čuvaju očišćene lokacije, ne ostavljaju smeće na travnjak, šetališta, trgove, uz parkovski mobilijar kako bi slogan “Čist grad je sretan grad” bio što dugotrajniji, a tokom ljeta zelene površine i parkovi uređeni i reprezentativni.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba