You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Park rekonstruiše uništene zelene površine u Novom Sarajevu

Park rekonstruiše uništene zelene površine u Novom Sarajevu

Brojne zelene površine u toku sezone preduzeće Park u okviru saradnje sa pojedinim općinama uredi, obnovi, rekonstruiše, očisti, pa je tako u posljednjih desetak dana u Novom Sarajevu čak devet lokacija dobilo novi travnjak. Ukupno 2.500 metara kvadratnih površine rekonstruisano je, izvršeno je čišćenje uništenog travnjaka, prihrana, nivelacija terene, obnova i sjetva nove trave. Ekipe Parka radile su obnovu i izgradnju novog travnjaka na uništenim površinama u ulicama Azize Šaćirbegović, na Trgu heroja, Malta, Džemala Bijedića, Zmaja od Bosne, Kemala Kapetanovića, Zagrebačka kod brojeva 31, 63 i 65, te u ulici Aleja lipa. Na svim ovim lokacijama preduzeće Park, odnosno ekipa za izgradnju novih i obnovu postojećih površina obnovila je dijelove uništenog travnjaka, izgradnju novog ili uređenje zelenila uz novoformirane parkovske staze i pločnike. Na svim ovim lokacijama izvršena je sjetva trave, a već u drugoj polovini maja mogla bi biti izvršena i prva košnja. Naravno iz tih razloga preduzeće Park upućuje apel građanima da obnovljene travnjake i mjesta na kojima je izvršena rekonstrukcija čuvaju od novog uništavanja kako bi travnjak izgledao uredno i cjelovito. Svi navedeni radovi izvršeni su u saradnji preduzeća Park i Općine Novo Sarajevo, koja i finansira iste. Ovi radovi bit će nastavljeni i na drugim lokacijama u Novom Sarajevu, ali i u drugim općinama.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba