You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Park u okviru vanredne akcije u Starom Gradu i Centru pokosio 150.000 kvadrata travnjaka i očistio 700.000 kvadrata površine

Park u okviru vanredne akcije u Starom Gradu i Centru pokosio 150.000 kvadrata travnjaka i očistio 700.000 kvadrata površine

Čišćenjem površina u naselju Velešići ekipa Parka od jutros počela je veliku, vanrednu akciju proljetnog čišćenja površina u KS i na području Novog Sarajeva, treće općine u okviru akcije. Osim danas započetih aktivnosti u Novom Sarajevu, preduzeće Park veliku akciju već je realiziralo na području općina Stari Grad i Centra. Od 17. aprila, za devet radnih dana od kada je akcija u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo počela ekipe preduzeća Park pokosile su, ne računajući redovne poslove ukupno 150.000 kvadratnih metara travnjaka, a više od 700.000 kvadrata površine očišćeno je od smeća i otpada. U okviru ove dvije općine ukupno je uređeno 30 lokacija predviđenih Akcionim planom. Danas započetim čišćenjem površina u Novom Sarajevu počelo je uređenje novih 14 lokacija na području ove općine. U okviru iste na području sedam općina bit će uređeno 70 lokacija, što znači da je već realizirana jedna trećina plana. U akciji učestvuje i jedinica za njegu i zaštitu stabala, te komunalni redari, a Parkova mehanizacija konstantno je na terenu jer vrši odvoz prikupljenog otpada. Od jutros je mehanizacija, mašine za košnju trave, orezivanje rastinja, alat i radna snaga jedinice zadužene za Novo Sarajevo na terenu.sa zadatkom očistiti i urediti površine u Velešićima određene Planom. Dok je jedan dio radnika uključen u vanrednu akciju u Velešićima, drugi realizira redovne poslove i to danas u Bulevaru Meše Selimovića. U Centru danas ekipa završava akciju, ali uporedo se radi i na redovnim poslovima. Mašinska košnja u toku je na Džidžikovcu, u Velikom parku, ulicama Marcela Šnajdera i Asima Ferhatovića. Ekipa iz Novog Grada danas mašinski uređuje travnjak na pet lokacija u ovoj općini i to u ulicama Kasima Prohića, Želimira Vidovića Kelija, Dobrinjske bolnice, u Bulevaru Meše Selimovića i u Parku prijateljstva na Dobrinji. Tri lokacije danas uređuje ekipa zadužena za područje Ilidže. Mašinska košnja i čišćenje parkovskih staza u toku je u banjskim parkovima, u naselju Lužani i u parku u blizini zgrade PU Ilidža. Ekipa iz Vogošće jutros je mašinsku košnju i uklanjanje biootpada sa zelenih površina počela u ulici Skendera Kulenovića.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba