You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park uređuje i gradi zelene površine Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Preduzeće Park uređuje i gradi zelene površine Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Preduzeće Park, svoju referenc listu kroz projekte izgradnje novih zelenih površina ili modernizaciju postojećih, saradnju sa brojnim kompanijama i institucijama gradi desetinama godina, ali najbolji dokaz kvalitete usluga koje pruža jeste saradnja koja traje godinama, kao i angažmani na realizaciji novih projekata. Novi projekat koji će biti upisan u istu jeste zelena površina i uređenje zelenila uz novoizgrađeni VIP salon Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Naime preduzeće Park i Međunarodni aerodrom Sarajevo, koji inače sarađuju godinama, počeli su realizaciju još jednog projekta uređenja površina uz objekte Aerodroma, koji će se realizirati u dvije faze. Ekipe Parka su površinu uz VIP salon izgradile u novi travnjak. Radovi su podrazumijevali pripremu, prihranu, nivelaciju zemljišta i sjetvu trave. Dio ove površine danas je dobio i novo cvjetno ruho od sezonskog cvijeća. Proizvodnim sezonskim asortimanom Parkovog rasadnika u Nedžarićima formirana je nova cvjetna gredica, koja će zajedno sa travnjakom dati potpuno novu sliku ovom prostoru. U drugoj fazi projekta, čija realizacija će biti tokom jeseni, kada se steknu vremenski uslovi podrazumijevat će obogaćivanje eksterijera uz VIP salon novim sadnicama zelenila također iz Parkove vlastite rasadničke proizvodnje. Plan je sadnicama ruža izgraditi novi ružičnjak, a zelene površine ukrasiti ukrasnim grmljem i novim stablima.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba