You are here:

Preduzeće Park uređuje i gradi zelene površine Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Preduzeće Park, svoju referenc listu kroz projekte izgradnje novih zelenih površina ili modernizaciju postojećih, saradnju sa brojnim kompanijama i institucijama gradi desetinama godina, ali najbolji dokaz kvalitete usluga koje pruža jeste saradnja koja traje godinama, kao i angažmani na realizaciji novih projekata. Novi projekat koji će biti upisan u istu jeste zelena površina i uređenje
Read more