You are here:

U Nevesinjskoj ulici nova zelena površina

Zapuštena površina u Nevesinjskoj ulici u Novom Sarajevu, donedavno pretvarana u deponiju komunalnog i biljnog otpada od sada to više neće biti. Sada je tu uređen travnjak, u narednim danima dobit će i parkovski mobilijar, a jesenas vjerovatno i hortikulturne sadržaje. Naime ekipa preduzeća Park zadužena za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih površina, u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo ovih dana na tom lokalitetu vrši radove uređenja. Najprije je pomoću mehanizacije izvršeno čišćenje otpada, uklanjanje samoniklog rastinja, odvoz prikupljenog smeća, a onda su počeli hortikulturni radovi. Urađeno je uklanjanje uništenog travnjaka, prihrana zemljišta, nivelacija i sjetva nove trave. Prva faza radova podrazumijeva i postavljanje parkovskih klupa, a uz rub novoformirane zelene površine bit će postavljeni stubići i svojevrsna ograda kao zaštita od novog uništavanja travnjaka. Planirano je da tokom jeseni nova zelena površina dobije i određene sadnice čime će rekonstrukcija biti potpuna. Kompletni radovi realiziraju se u okviru sporazuma o uređenju površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem između preduzeća Park i Općine Novo Sarajevo, koja i finansira iste.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba