You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Veliku akciju čišćenja Park do sada realizirao u četiri općine KS

Veliku akciju čišćenja Park do sada realizirao u četiri općine KS

Ekipa preduzeća Park zadužena za područje Novog Grada u okviru Akcije čišćenja površina u Kantonu Sarajevo pokosila je u proteklih osam dana gotovo pola miliona kvadrata travnatih površina. Na tačno 480.000m2 izvršena je mašinska košnja i uklanjanje trave, a higijena u smislu prikupljanja i odvoza otpada izvršena je na 400.000 kvadrata zelenih površina. Rezultati su to akcije realizirane u četvrtoj po redu općini u KS u kojoj je preduzeće Park od 17. aprila do sada realiziralo radove propisane Akcionim planom. U Novom Gradu akcija je trajala od 11. maja do jučer, a još u srijedu počela je i u petoj općini, odnosno na Ilidži. U Novom Gradu u tom periodu uređeno je 13 lokacija, naselja i većih površina, a računajući i broj onih očišćenih u Starom Gradu, Centru i Novom Sarajevu preduzeće Park uredilo je 50 od ukupno 70 lokacija određenih Akcionim planom. Samo na području gradskih općina od 17. aprila do danas preduzeće Park u okviru Akcije očistilo je smeće i izvršilo higijenu na 1,7 miliona kvadrata zelenih površina, a pokosili 905.100 metara kvadratnih travnjaka. Akcija i čišćenje površina polovinom sedmice su počeli i na području Ilidže, a naše ekipe zadužene za područje ove općine radove su izvršavali u naselju Lužani, jučer u Pejtonu, a danas radnici Parka uređuju površine u centralnom dijelu Ilidže i u Rustempašinoj ulici. Na Ilidži akcija će trajati do 27. maja, a već sutradan započet će i u Vogošći. Nakon Vogošće bit će realizirana i u Trnovu, a završit će 19. juna.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba