You are here:

Veliku akciju čišćenja Park do sada realizirao u četiri općine KS

Ekipa preduzeća Park zadužena za područje Novog Grada u okviru Akcije čišćenja površina u Kantonu Sarajevo pokosila je u proteklih osam dana gotovo pola miliona kvadrata travnatih površina. Na tačno 480.000m2 izvršena je mašinska košnja i uklanjanje trave, a higijena u smislu prikupljanja i odvoza otpada izvršena je na 400.000 kvadrata zelenih površina. Rezultati su
Read more

Vogošćanske zelene površine u novom cvjetnom ruhu

Vogošćanske zelene površine danas imaju novi dekor, sezonsko cvjetno ruho od 5.500 komada sezonskih cvjetova. Jutros je iz Parkovog rasadnika u Nedžarićima u Vogošću dostavljeno sezonsko cvijeće salvie, dalie, gazanie, begonie, impatiensa. Sadnjom cvijeća u veliku cvjetnu gradicu od 2.500 komada cvjetova na Trgu ispred zgrade KSC-a u Jošaničkoj ulici počela je Parkova akcija ukrašavanja
Read more

Veliku akciju čišćenja Park do sada realizirao u četiri općine KS

Ekipa preduzeća Park zadužena za područje Novog Grada u okviru Akcije čišćenja površina u Kantonu Sarajevo pokosila je u proteklih osam dana gotovo pola miliona kvadrata travnatih površina. Na tačno 480.000m2 izvršena je mašinska košnja i uklanjanje trave, a higijena u smislu prikupljanja i odvoza otpada izvršena je na 400.000 kvadrata zelenih površina. Rezultati su
Read more