You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Unapređenje održavanja i uređenja zelenih površina u općini Stari Grad

Unapređenje održavanja i uređenja zelenih površina u općini Stari Grad

Preduzeće Park posjetio je zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Damir Saračević, koji je sa v.d. direktorom Adisom Bešlićem i Adnanom Čustovićem, izvršnim direktorom proizvodnje, kapitalnih investicija i inženjeringa razgovarao o mogućnostima unapređenja održavanja, uređenja i zaštite zelenih površina koje Park održava u ovoj sarajevskoj općini. Iako Stari Grad ima najmanje urbanog zelenila u odnosu na šest drugih općina u kojima ovo preduzeće održava zelenilo tema sastanka su bili i projekti obnove i ulaganje u ovaj segment životne sredine, koji će uskoro biti predstavljeni rukovodstvu Općine. Na sastanku održanom u prostorijama Parka govorilo se o aktivnostima koje je Park realizirao u prvom kvartalu ove godine, akciji u okviru koje su i brojne površine u Starom Gradu dobile novo cvjetno ruho, kao i aktivnostima kroz vanrednu Akciju čišćenja. Posebno je bilo riječi o sadnom materijalu iz vlastite rasadničke proizvodnje preduzeća Park, koje u dva rasadnika u Nedžarićima i Sokolović Koloniji proizvodi i uzgaja bogat asortiman sadnica drveća, ukrasnog grmlja, cvijeća. V.d. direktor Bešlić upoznao je zamjenika predsjedavajućeg Saračevića da preduzeće Park ima kapacitet realizirati projekte kojim bi određene zelene površine u Starom Gradu mogle biti obnovljene, od sanacije i rekonstrukcije uništenih dijelova travnjaka, parkovskog mobilijara, do sadnje novih hortikulturnih sadržaj na površinama uz ulazne saobraćajnice u Sarajevo i slično. Razmatrane su i mogućnosti realizacije projekata hortikultunog uređenje ulica, šetališta, mostova, pločnika, pješačkih zona i najfrekventnijih lokacija u Starom Gradu kroz proljetni i jesenji aspekt kako bi iste tokom cijele godine bile uređene.
Naravno u ljetnom periodu prioritet su aktivnosti koje preduzeće Park realizira kroz redovno održavanjem i zaštitu komunalne čistoće. V.d. direktor Bešlić upoznao je zamjenika predsjedavajućeg Saračevića da je cilj preduzeća Park povećati broj lokacija, unaprijediti angažman i obim svojih nadležnosti uz pomoć i podršku jedinice lokalne samouprave kako bi stanovnici Starog Grada, ali i gosti i turisti tokom svih godišnjih doba uživali u uređenom hortikulturnom ambijentu i čistoj životnoj sredini. U narednim danima preduzeće Park očekuje i angažman dodatnog broja radnika putem projekata zapošljavanja.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba