You are here:
  • Home
  • Novosti
  • U ulici Husrefa Redžića orezana stabla zbog kvalitetnijeg osvjetljenja

U ulici Husrefa Redžića orezana stabla zbog kvalitetnijeg osvjetljenja

Stanovnici ulice Husrefa Redžića od sada će imati bolje osvijetljenu saobraćajnicu, pješačke staze, prilaze stambenim zgradama, jer je ekipa preduzeća Park i u ovoj ulici izvršila potrebne intervencije na stablima čije krošnje su zaklanjale svjetiljke i stubove javne rasvjete. Pomoću krana auto korpe izvršeno je orezivanje grana, oblikovanje krošnji ili njihovih dijelova kao i podizanje nivoa samih krošnji na zelenim površinama u ovoj sarajevskoj ulici. Naime usljed novog vegetativnog ciklusa grane pune lisne mase smanjivale su kvalitet javne rasvjete i osvjetljenje prostora za kretanje, te je stoga i izvršeno orezivanje i “oslobađanje” prostora uz same svjetiljke na stubovima javne rasvjete. Orezano je oko 30 stabala i to u ulici od broja 1 do broja 22. Ustvari ovo je još jedna lokacija koju je iz ovih razloga uredila ekipa Parka specijalizirana za njegu i zaštitu stabala. Nedavno je u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS iz istih razloga izvršeno orezivanje stabala kestena u Bolničkoj ulici i na Trgu Sarajevske olimpijade na Dobrinji. Ove aktivnosti preduzeće Park nastaviti će i u narednom periodu.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba