You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Uređenje i rekonstrukcija sadržaja u parku Betanija- Jezero

Uređenje i rekonstrukcija sadržaja u parku Betanija- Jezero

Nakon što su ekipe preduzeća Park prije 15-ak dana, u okviru posebnog projekta sa Općinom Centar, pokosile travu i uredile zelene površine u parku Betanija- Jezero, ovih dana pristupilo se i sanaciji i obnovi ostalih sadržaja u ovom parku. Izvršena je zamjena oštećenih drvenih dijelova na mobilijara na dječjim igralištima, kao i farbanje postojećih. Na pojedinim lokacijama uz staze za šetnju i odmor izvršena je zamjena oštećenih štafli na parkovskim klupama ili prostorima za sjedenje. Ekipe Parka izvršile su i farbanje postojećih štafli čija boja je oštećena usljed vremenskih utjecaja. Izvršeno je i orezivanje i oblikovanje nasada žive ograde uz staze za šetnju i uz saobraćajnicu. Radovi na sanaciji sadržaja u parku Betanija- Jezero bit će nastavljeni i u narednom periodu. Radit će se na trim i stazama za šetnju, a planirana su i još dva ciklusa košnje trave u toku sezone. Cjelokupan posao ekipe Parka rade u dogovoru sa Općinom Centar u čijoj nadležnosti je ovaj park, jer njegovo održavanje nije obuhvaćeno redovnim Programom, a Općina i finansira iste. Ekipa Parka zadužena za rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju novih i površina koje nisu obuhvaćene redovnim Programom održavanja ovih dana izvršila je i prikupljanje i odvoz biootpada, te orezivanje žive ograde u Spomen parku Vraca i sa površina u sklopu naselja Vrtovi sunca.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba