You are here:

Saopćenje za javnost

Povodom čestih upita, ali i nepotpunih ili netačnih informacija koje se u posljednjih nekoliko sedmica plasiraju u javnost u vezi s održavanjem travnatih površina u Kantonu Sarajevo, posebno onih koje se odnose na košenje trave, želimo pojasniti nekoliko činjenica koje će pomoći tačnom informisanju javnosti.

KJKP Park nadležan  je za održavanje 37 % svih travnatih površina u Kantonu Sarajevo

Od ukupno 8 miliona kvadratnih metara travnatih površine u Kantonu Sarajevo, KJKP Park u nadležnost je dobilo 3 miliona kvadrata za održavanje, a prema Programu održavanja koje je donijelo Ministarstvo komunalne privrede KS u 2020. godini. Novi mandžment Parka imenovan je u aprilu ove godine.

Pokošeno 4,4 miliona kvadratnih metara, neke od površina već tri puta

Sezonu košnje i uređenje travnjaka Park je započeo ranije u odnosu na prethodne godine, pa je od početka aprila do kraja maja pokošeno ukupno 4,4 miliona kvadrata travnjaka. Uzimajući u obzir mjesec juni, za koji će izvještaj naknadno biti pripremljen, uređeno je dodatnih 3 miliona kvadrata, jer je u ovom mjesecu Preduzeće reorganizacijom jedinica odgovorilo na upite građana i uredilo više od 30 lokacija i naselja. Paralelno s tim, finalizirana je i velika vanredna akcija čišćenja površina u KS. Površine u nadležnosti KJKP Park „I kategorija“ košene su već tri puta u ovoj sezoni, površine„II kategorija“  dvaput, a „III kategorija“ jednom. Ekipe Parka započele su i novi ciklus košnje, a tih će ciklusa do oktobra, na svih 3 miliona metara u nadležnosti ovog preduzeća, biti između osam i deset, a prema potrebi i više.

Preduzeće park sedmično uredi 100 do 120 ulica, parkova, lokacija

Kada je riječ o zaštiti komunalne čistoće, prikupljanju i odvozu komunalnog smeća sa zelenih površina, samo u aprilu i maju od smeća je očišćeno 19,85 miliona kvadratnih metara zelenih površina. Ovdje je također riječ o ponovljenim radnjama, koje se rade svaki dan tokom sedmice. Ekipe Parka u prosjeku sedmično hortikulturno urede 100 do 120 lokacija, ulica, parkova, a od smeća očiste 500 do 600 lokacija. Kada je u pitanju orezivanju žive ograde i čišćenju korova, u aprilu i maju ukupno je orezano 6,9 hiljada dužnih metara, a drugog ukrasnog grmlja 3,2 hiljada kvadrata pod ovim nasadima. Dosta je upita pristiglo Parku u vezi s površinama koje nisu u našoj nadležnosti, poput Spomen parka Vraca, naselja Šip, Stupa, naselja Tibra, Rosulja, prostorima bivših kasarni, pojasa čiji su prostori pod upravom drugih lica, zatim pitanja o orezivanju samoniklog grmlja sa tuđih, privatnih posjeda iz ulice Alipašina, s područje Grbavice II, u Velešićima, Pofalićima i slično. Sve te površine imaju vlasnika ili upravitelja koji su po zakonu dužni vršiti njihovo komunalno održavanje.

Program održavanja utvrdilo Ministarstvo u oktobru 2020.

Bilo je primjedbi i na ono što je obuhvaćeno spomenutim Programom održavanja koji je utvrdilo Ministarstvo, jer stanovnici padinskih dijelova smatraju da i površine u blizini njihovih stambenih objekata trebaju biti uvrštene u Program ili da trebaju biti više i bolje tretirane u smislu hortikulturnog uređenja. Nažalost, Program za ovu godinu, iako se primjenjuje od 1. januara, kako to Uredba pripisuje, odobren je i prihvaćen od strane općina i Ministarstva još u oktobru prošle godine (2020.), te se u ovoj fazi se ne može mijenjati. Međutim, zahtjevima i sugestijama naših sugrađana pristupamo s dužnom pažnjom, te ćemo svakako sve opravdane porijedloge građana razmatrati u procesu pripreme Programa za sljedeću godinu i u skladu s našim mogućnostima i ingerencijama nastojati da program obuhvati što više površina u KS.

Uređene lokacije koje nisu u nadležnosti Parka – Spomen park Vraca, Park Betanija – Jezero

Preduzeće Park je u saradnji i uz podršku pojedinih općina već od druge polovine maja i tokom cijelog juna radilo i na uređenju naselja i lokacija koje nisu u njegovoj primarnoj nadležnosti. Pokošene su površine u naselju Šip, na Soukbunaru, u ulici Antuna Hangija, na Koševskom brdu, na Gorici. Park je jednu od posljednjih osam radnih subota posvetio i uređenju parka Betanija- Jezero. Samo u tom parku pokošeno je i od prerasle trave zaštićeno 60.000 kvadrata zelenih površina. Tokom ljeta tu će, u dogovoru s Općinom, biti obnovljen i parkovski mobilijar, trim staze i drugi sadržaji.

Iako Spomen park Vraca nije u radovnoj nadležnosti održavanja, zbog njegovog trenutnog stanja preduzeće Park pokrenulo je inicijativu na temelju koje je Grad Sarajevo podržao finansiranje košnje na 14.000 kvadratnih metara travnjaka, te čišćenje otpada na preostalih 46.000 kvadrata betonskih površina. Planirana je još jedna ili dvije košnje ove sezone, a njih će podržati Općine Novo Sarajevo i Centar.

Vanredna dvomjesečna akcija Vlade KS u sarajevskim općinama

Preduzeće Park nedavno je završilo i dvomjesečnu, vanrednu akciju uređenja površina u KS, u organizaciji Vlade KS i u saradnji s komunalnim preduzećem Rad. Samo po ovom akcionom planu Park je od 19. aprila do 19. juna uredio 70 lokacija. Izvršeno je čišćenje u Starom Gradu, Centru i Novom Sarajevu, gdje je u tri spomenute općine hortikulturno uređeno oko 500.000 kvadrata površina. U Novom Gradu kao najvećoj općini po zelenilu uredilo je još 320.000kvadratnih metara površine. Na Ilidži je uređeno više od 70.000 kvadrata, a akcija je realizirana i u Vogošći na nekoliko lokacija. U akciji su dodatno očišćene i površine na Igmanu, Bjelašnici i u Trnovu. Cijelo vrijeme akciju su pratile i jedinice specijalizirane za njegu i zaštitu stabala, a nadzor svih aktivnosti vršile su ekipe komunalnih redara 100.000 sezonskih cvjetova iz vlastitog rasadnika Park je ovog proljeća u Sarajevu zasadio i 100.000 komada sezonskih cvjetova, proizvedenih i uzgojenih u našim rasadnicima. Cvijeće je zasađeno na površinama od Starog Grada, preko Velikog i Malog parka, ulicama Zmaja od Bosne, Bulevarom Meše Selimovića, Rustempašinom na Ilidži, kroz ilidžanske banjske parkove, sve do Jošaničke, Omladinske i Igmanske ulice u Vogošći. U saradnji s općinama i Gradom Sarajevom, sezonsko cvijeće zasađeno je na balkonima Vijećnice, površinama u ulici Isa-bega Ishakovića, Trgu oslobođenja- Alija Izetbegović, Spomen parku ubijenoj djeci Sarajeva, parkovima Koševo I i II, stepeništu u Pruščakovoj, Merhemića trgu, ispred brojnih pedagoških, sportskih i institucija kulture uNovom Sarajevu, svim mostovima preko Miljacke u Novom Sarajevu i svim kružnim tokovima na saobraćajnicama od Hrasnog, Trga heroja, do Pofalića.

Šetališta i kružni tokovi, pohvale načelnika

Tako je i u Novom Gradu, čime se u nekoliko navrata javno pohvalilo i rukovodstvo Općine Novi Grad kao zadovoljni korisnik usluga Parka, uređeno šetalište u Bulevaru branilaca Dobrinje, kružni tokovi od Mojmila, Otoke, Briješća, Buča potoka, sve do Centra“Safet Zajko“. Općina Vogošća također je angažirala Park da uredi spomen obilježja i trgove, od Trga žrtvama genocida u Srebrenici, zatim Parka penzionera, do ograda mostova na vogošćanskim rječicama. Park je izradio i„zimsku pahuljicu“ od dekorativnog malča i kamena, čuvajući uspomenu na održane zimske olimpijske igre i dajući simboličnu podršku gradnji boljeg turističkog ambijenta u Sarajevu. Na taj način ukrasili smo kružne tokove na Mojmilu, Otoci, Buča potoku, a obnovljen je i Cvijet Srebrenice i veliki grb u Vogošći.

Pionirska dolina – rekord u broju posjeta

U javnosti su se pojavile i dezinformacije u vezi s uslovima u kojima borave životinje u Pionirskoj dolini, uz učešće „prekograničnih napada“ od strane javnih ličnosti, koje su dovedene u zabludu putem dostavljenih neotpunih materijala i informacija. Iako smo se već oglašavali po tom pitanju, najbolji demant su posjete naših građana i mališana „Pionirskoj dolini“, što dokazuje činjenica da je poslovanje „Pionirske doline“ u mjesecu maju ove godine bilo uspješnije čak i od istog mjeseca 2019. godine, koja se smatrala do tada najboljom godinom po privrednoj aktivnosti.

Finansijska stabilizacija Preduzeća

Uvažavajući upite i potrebe građana, posvećeni smo da svoj posao i uslugu dodatno unaprjeđujemo. U prethodnoj sedmici smo započeli angažovanje dodatnih 50 sezonskih radnika, putem programa podrške Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a u narednih 15 dana angažovat ćemo dodatnih 50-ak novih. Napominjemo, sve što smo prethodno naveli da je urađeno  i izvršeno sa 120 radnika manje nego što je to bilo u istom periodu prošle godine. S obzirom da je prošle godine KJKP Park poslovao 550.000 KM u gubitku, novi menadžment nije želio upošljavati novu radnu snagu čije bi finansiranje destabiliziralo preduzeće. Rješavanje ovog problema, na kojem se užurbano radi obuhvata i rješavanje problema nepovoljne kvalifikacione i starosne strukture trenutne radne snage, što će uskoro biti završeno. Prema preduzeću se odnosimo domaćinski, vodeći računa da uporedo s unapređenjem rada i usluga, radimo i na finansijskoj stabilizaciji. S tim u vezi, moramo navesti da smo zatekli i dug Preduzeća prema Poreznoj upravi od 8,2 miliona KM.

Unapređenje Programa održavanja za narednu godinu prema sugestijama i potrebama građana

Sve podatke redovno dostavljamo resornom Ministarstvu kroz dnevne planove i mjesečne izvještaje.

Opredjeljenje novog rukovodstva Parka, koje je podsjećamo imenovano na početku sezone (u aprilu), jeste da zajedno sa svim uposlenicima, koji u proteklih devet sedmica u nizu rade i vikendom, nastavi s reorganizacijom i preraspodjelom ekipa i grupnim košnjama pravovremeno rješe buduće probleme prerasle trave na površinama III kategorije, baš kao što je to učinjeno nedavno na Koševskom brdu, Višnjiku, Grbavici, Hrasnom, Velešićima, Vracama, Dobrinji. Dugoročniji cilj jeste da ovosezonska iskustva i zahtjeve građana u što boljoj formi i obimu uvrstimo u Program održavanja za narednu godinu, čija priprema slijedi za dva mjeseca.  Naslijeđeni Program bit će korigovan i prilagođen potrebama svih Sarajlija, a preduzeće Park hoće i može odgovorno i kvalitetno odgovoriti svim postavljenim zadacima i ciljevima za ljepše i čistije Sarajevo.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba