You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka za sedmicu uredile 157 lokacija, po prijavama intervenisali 60, a 80 puta Komunalni redari

Ekipe Parka za sedmicu uredile 157 lokacija, po prijavama intervenisali 60, a 80 puta Komunalni redari

Današnjim hortikulturnim uređenjem nove 23 lokacije, za sedam dana od kada ekipe Parka svoje poslove iz Programa održavanja realiziraju u koordinaciji sa operativnim timom formiranim od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, uređeno je ukupno 157 lokacija, a više od 600 je očišćeno od smeća i drugog otpada. Ekipe Parka po prijavama građana, osim redovnih poslova, imali su još 60 intervencija, a 80 puta intervenisali su Komunalni redari.
Ovu radnu sedmicu ekipe Parka završile su uređenjem:
🍀 Općina Centar- mašinsko uređenje travnjaka, orezivanje žive ograde i izgrabljivanje biootpada izvršeno je u ulici Marcela Šnajdera. Na više od 46 lokacija, uključujući i Stari Grad očišćeno je smeće i otpad sa zelenih površina.
🍀Općina Novo Sarajevo- u naselju Hrasno izvršeni su mašinska košnja trave i orezivanje žive ograde, a na Trgu heroja uređeno je zemljište i čišćenje korova iz ružičnjaka.
🍀Općina Novi Grad- u ulicama Milana Preloga, Safeta Hadžića, na Aneksu, te škarpi između naselja Otoka i Aneks urađena je košnja trave, te čišćenje otpada sa staza uz zelene površine, a na drugim lokacijama u ovoj općini vršen je odvoz ranije prikupljenog otpada.
🍀 Općina Ilidža- u Lužanima i banjskim parkovima mašinskim kosilicama uređeni su travnjaci, a u Hrasnici je vršeno orezivanje žive ograde.
🍀 Općina Trnovo- uređenje i čišćenje površina na Igmanu i Bjelašnici.
🍀 Općina Vogošća- u ulicama Akifa Beširevića, u Parku penzionera i na Trgu žrtava genocida u Srebrenici pokošena je trava, izvršeno prikupljanje i odvoz biootpada, u Omladinskoj orezivanje žive ograde, a u Igmanskoj uređenje zemljišta u cvjetnim gredicama.
🍀 Parkova jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala danas je svoje zadatke obavljala u ulici Butmirska cesta.
🍀Parkova jedinica za izgradnju i rekonstrukciju postojećih zelenih površina koje nisu u redovnom održavanju danas u saradnji sa resornim Ministarstvom završila je orezivanje rastinja na jednoj od površina u sklopu Spomen parka Vraca, u Gradačačkoj sanaciju gumene podloge na dječijem igralištu. U saradnji sa općinom Centar završena je košnja trave, a potom i prikupljanje pokošene trave sa površine u blizini Alte i UNITIC nebodera, u ulici Franca Lehara.
🍀 Ekipa Komunalnih redara nastavlja svoj radi i nadzor realizacije planova, ali i kontrole komunalne čistoće na zelenim površinama. Viber broj za prijavu narušene komunalne čistoće, a između ostalog i na javnim zelenim površinama u nadležnosti preduzeća Park je 062/002-244.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba