You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Rad preduzeća Park povodom bajramskih blagdan sutra organiziran u dežurama

Rad preduzeća Park povodom bajramskih blagdan sutra organiziran u dežurama

Tokom nastupajućih bajramskih blagdana rad preduzeća Park bit će organiziran u dežurnim timovima koji će raditi na održavanju čistoće na javnim zelenim površinama u sedam općina KS. Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala i jedinica za održavanje javne rasvjete i dekorisanja, te mehanizacija bit će u stanju pripravnosti tokom cijelog dana i u slučaju potrebe za hitnim intervencijama, na poziv PU, štabova CZ, Elektroprivrede i drugih službi bit će na terenu. Dežurni timovi inženjera, vrtlara i cvjećara bit će raspoređeni i u dva Parkova rasadnika u Nedžarićima i Sokolović koloniji, te vrtnom centru Flora na poslovima njege i zaštite sadnog materijala.Današnjim planom uređenja i održavanja javnih zelenih površina ekipe preduzeća Park hortikultuno su uredile ukupno 24 lokacije, a više od 100 očistile od smeća i drugog otpada. Lokacije uređene u koordinaciji s operativnim timom koji je formiran od strane resornog Ministarstva su:🍀 Općina Centar-u Malom parku uređenje zemljišta i čišćenje korova u cvjetnoj gredici, u Jukićevoj i Radićevoj orezivanje i prikupljanje otpada uz živu ogradu, a u Dženetića čikmi prikupljanje ranije pokošene trave.🍀 Općina Novo Sarajevo- čišćenje otpada sa parkovskih staza i pločnika u Vilsonovom šetalištu i šetalištu uz lijevu obalu Miljacke, utovar i odvoz ranije prikupljenog otpada u ulicama Envera Šehovića, Paromlinska, Trg heroja i Grbavička, a na površinama I i II kategorije izvršeno je čišćenje komunalnog smeća.🍀Općina Novi Grad- mašinska košnja trave i uređenje javnih zelenih površina u ulici Safeta Hadžića, a na više lokacija na području ove općine izvršeno je uklanjanje smeća, te utovar i odvoz istog.🍀Općina Ilidža- mašinska košnja i čišćenje otpada sa parkovskih staza na majoru rijeke Željeznice, orezivanje ukrasnog grmlja i odvoz prikupljenog otpada u Hrasničkoj cesti, a uklanjanje korova iz cvjetnih gredica u banjskim parkovima.🍀 Općina Trnovo- redovno hortikultuno uređenje površina na Igmanu i Bjelašnici.🍀Općina Vogošća- mašinska košnja, prikupljanje i odvoz biootpada u ulici Samira Gradišića, a u ulicama Skendera Kulenovića i PO Zvijezda orezivanje žive ograde.🍀 Jedinica Parka zadužena za njegu i zaštitu stabala danas je izvršila orezivanje visokog stabla jablana u centralnom dijelu općine Vogošća.🍀 Jedinica Parka zadužena za izgradnju i rekonstrukciju zelenih površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS danas su u ulici Senada Poturka uklanjali samoniklo rastinje i šiblje, a nastavili i uklanjanje korjenovog sistema ranijih godina posječenih stabala na više lokacija u Novom Gradu. U saradnji sa Općinom Centar nastavili su uređenje travnjaka na površinama u blizini objekta “Alta”.🍀 Ekipa Komunalni redari vršila je pojačan nadzor i zaštitu komunalne čistoće u KS.🍀Kolektiv KJKP”Park”d.o.o Sarajevo, ovom prilikom, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti povodom bajramskih blagdana želi “Bajram šerif mubarek olsun”.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba