You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Novih više od 20 lokacija danas uredile ekipe Parka

Novih više od 20 lokacija danas uredile ekipe Parka

Ekipe preduzeća Park dnevno u prosjeku hortikulturno urede po 20 i više lokacija, parkova, ulica, a preko 100 očiste od smeća i komunalnog otpada ostavljenog na javnim zelenim površinama, dječijim igralištima, po parkovskom mobilijaru. Tako je bilo i danas, dok je jedan dio radnika kosio travu, orezivao živu ogradu, ukrasno grmlje, drugi su čistili otpad sa staza, platoa, prikupljali pokošenu travu ili uklanjali smeće sa travnjaka i iz parkovskih korpi. U te poslove već su, u velikoj mjeri uključene i osobe angažirane putem Službe za zapošljavanje KS na projektu “Javni radovi”, a u narednim danima očekuje se i angažman novih. Sve lokacije već dvije sedmice, iako u skladu s Programom održavanja, uređuju se i u koordinaciji sa operativnim timom formiranim od strane resornog ministarstva. Lokacije koje su danas uredile ekipe Parka su:

🍀

Općina Centar- uređena je površina uz šetalište prema dvorani Zetra pomoću mašinskih kosilica, a na ovoj i površinama u ulici Terazija vršeno je prikupljanje pokošene trave. Uz šetalište pored Miljacke je orezana i živa ograda.

🍀

Općina Novo Sarajevo- u ulici Porodice Ribar mašinski je pokošena trava, u Hrasnom i ulici Kemala Kapetanovića orezana živa ograda, a odvoz ranije prikupljenog otpada rađen je na području cijele općine. U Novom Sarajevu ekipa je u saradnji sa jedinicom za njegu i zaštitu stabala, na površini u blizini Zemaljskog muzeja sanirala oštećeno stablo jablana čiji se dio polomio i obrušio.

🍀

Općina Novi Grad- uređeno je ukupno šest ulica i to u Safeta Hadžića, Ali bega Firdusa i u Ali bega Firdusa čikmi izvršena je mašinska košnja trave, a u naselju Alipašino polje (C faza), u Prvomajskoj i Antuna Branka Šimića orezana živa ograda. I u ovoj općini danas je izvršen odvoz ranije prikupljenog otpada sa više lokacija.

🍀

Općina Ilidža- ekipa zadužena za područje Ilidže u svojoj nadležnosti ima i naselje Saraj polje, a danas je upravo na tim površinama izvršena mašinska košnja trave i čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa. U naselju Hrasnica i na površinama uz Hrasničku cestu orezana je živa ograda i ukrasno grmlje, te odvoz prikupljanog biootpada.

🍀

Općina Trnovo- redovno održavanje površina u nadležnosti preduzeća Park na Igmanu i Bjelašnici.

🍀

Općina Vogošća- mašinsko uređenje travnjaka, prikupljanje i odvoz pokošene trave, te čišćenje korova i uređenje zemljišta u ružičnjacima izvršeno je u ulicama Igmanska i Braće Kršo, a u ulici Jošanička uklanjanje korova i uređenje zemljišta uz nasade žive ograde.

🍀

Ekipa Parka zadužena za izgradnju i rekonstrukciju zelenih površina u saradnji sa Općinom Stari Grad danas je hortikultuno uredila plato preko puta Vijećnice, u ulici Odobašina, u saradnji sa Općinom Centar vršena je košnja trave i uklanjanje samoniklog rastinja sa površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem. Na području Centra vršen je i odvoz ranije iskopanih korjenovih sistema i ostataka posječenih stabala što preduzeće Park radi po nalogu Ministarstva.

🍀

Ekipa Komunalnih redara konstantno je na terenu i vrši nadzor i evidentiranje narušavanja komunalne čistoće i kršenje zakonskih propisa.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba