You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka danas nastavile uređenje površina uz tramvajsku prugu

Ekipe Parka danas nastavile uređenje površina uz tramvajsku prugu

Ekipe preduzeća Park danas su nastavile, u petak početu košnju i uređenje travnatih površina uz i između tramvajskih šina od Marijin dvora do Ilidže. Aktivnosti su to za koje je preduzeće “GRAS”, u čijoj su nadležnosti te površine, angažiralo preduzeće Park, a osim košnje trave uporedo se vrši i uklanjanje samoniklog rastinja, prikupljanje biootpada, kao i komunalnog smeća. U petak su počeli radovi od Marijin dvora, uključujući i dio u ulici Halida Kajtaza i taj dio koji pripada Centru je već završen. Istog dana počeli su poslovi i u Novom Sarajevu, Novom Gradu i Ilidži, a danas je i nastavljeno uređenje dionica u Bulevaru Meše Selimovića u Novom Sarajevu, u Novom Gradu od Alipašinog mosta do Otoke, a na području Ilidže od Stupa do Nedžarića i od Energoinvesta do Ilidže. Na terminalu Ilidža danas se radi i izgrabljivanje i prikupljanje ranije pokošene trave i komunalnog smeća. 🍀Osim ovih radova ekipe Parka danas u Centru mašinski uređuju travnjake i prikupljanje biootpada u Alipašinoj ulici, a u parku pored Alipašine džamije osim prikupljanja ranije pokošene trave vrši se i orezivanje žive ograde. U Malom parku u toku je i uređenje zemljišta u cvjetnim gredicama. 🍀Dio ekipe zadužen za Novo Sarajevo danas u Hrasnom vrši krošnju trave i orezivanje žive ograde. 🍀U Novom Gradu osim košnje trave uz tramvajske šine radi se i orezivanje ukrasnog grmlja, a žive ograde u ulici Milana Preloga i na zelenom pojasu uz saobraćajnicu od Otoke do Nedžarića. 🍀Na području Trnova u toku su radovi predviđeni Programom održavanja na Igmanu i Bjelašnici.🍀Ekipa zadužena za područje Vogošće mašinsku košnju trave, prikupljanje i odvoz biootpada radi u ulici Igmanska, u PO Zvijezda orezivanje žive ograde, a čišćenje otpada sa staza i platoa osim u ove dvije ulice radi i u Parku penzionera. 🍀U Vogošći je danas i ekipa zadužena za njegu i zaštitu stabala, koja u Jošaničkoj ulici orezuje ogromnu krošnju jablana, koja je do danas bila opasnost za okolne objekte i saobraćajnicu.🍀Ekipa Parka koja se bavi izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih zelenih površina danas na obali potoka Sušica, po nalogu resornog ministarstva, orezuje i uklanja samoniklo rastinja, a isti posao radi se i u Novom Gradu na škarpi između naselja Otoka i Aneks. Dio ove jedinice danas u Novom Sarajevu i Novom Gradu vrši sanaciju zemljišta i zelenih površina nakon uklanjanja podzemnih dijelova neladašnjih stabala i korjenovog sistema.🍀 Jedinica Komunalni redari na terenu vrši pojačan nadzor i zaštitu stanja komunalne čistoće na javnim zelenim površinama u KS.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba