You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Novih 25 lokacija na današnjem programu uređenja

Novih 25 lokacija na današnjem programu uređenja

Novih 25 lokacija na današnjem je programu hortikulturnog uređenja ekipa preduzeća Park, koje i bez obzira na vrlo visoke temperature i činjenicu da rade na otvorenom od jutarnjih sati su na terenu. Zadatak je osim ovih urediti i više od 100 lokacija u smislu čišćenja od otpada i komunalnog smeća. Danas uređenih 25 lokacija u šest općina su:
🍀 Općina Centar- mašinska košnja travnjaka u ulici Braće Begić. Uređenje zemljišta i čišćenje korova u gredicama u parku Prvog korpusa Armije RBiH i Malom parku.
🍀Općina Novo Sarajevo- mašinsko uređenje travnjaka i čišćenje otpada sa parkovskih staza i pločnika u naselju Hrasno, na Trgu heroja. U naselju Grbavica II orezivanje žive ograde.
🍀 Općina Novi Grad- mašinsko uređenje i košnja trave, a ujedno i čišćenje otpada sa staza i pločnika u Prvomajskoj i u Bulevaru Meše Selimovića. Orezivanje žive ograde osim na površinama I kategorije u Bulevaru Meše Selimovića, radi se i u ulicama Salke Nazečića i Vahide Maglajlić. Na povšinama u blizini zgrade Općine radi se uređenje zemljišta i čišćenje korova iz cvjetnih gredica u koje je u maju zasađeno sezonsko cvijeće.
🍀 Općina Ilidža- uređenje zelenog pojasa i mašinska košnja trave sa površina uz glavnu saobraćajnicu na potezu od Stupa do Ilidže. Ujedno se radi i čišćenje otpada sa staza uz zelene površine. U naselju Pejton radi se orezivanje žive ograde.
🍀 Općina Trnovo- na Igmanu i Bjelašnici redovno održavanje površina obuhvaćenih Programom.
🍀 Općina Vogošća- u Jošaničkoj ulici u toku je mašinska košnja trave, prikupljanje pokošene trave i odvoz prikupljanog biootpada. U ulicama Skendera Kulenovića i Jošaničkoj radi se orezivanje žive ograde, a na Trgu žrtava genocida u Srebrenici i u Parku penzionera čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa.
🍀 Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala u ulici Ferde Hauptmana i u Bulevaru Meše Selimovića shodno rješenju nadležne općinske komisije radi poslove orezivanja i zaštite velikih i odraslih stabala.
🍀 Jedinica čiji zadatak je izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih zelenih površina koje nisu obuhvaćene Programom održavanja, u saradnji sa resornim ministarstvom danas na površinama u sklopu dječjih igrališta na Trgu Zlatnih ljiljana, u Prvomajskoj i na Trgu međunarodnog prijateljstva vrši čišćenje i uklanjanje korova. Isti posao u saradnji sa Općinom Centar radi se na igralištima, uz stepeništa i trim staze u parku Betanija- Jezero. Na površinama, na kojima je prošle sedmice zasađeno ukrasno grmlje i katalpe u blizini podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića, preko puta Vijećnice danas se radi postavljanje dekorativnog malča na zemljani dio površina.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba