You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka hortikulturno uredile 30 lokacija

Ekipe Parka hortikulturno uredile 30 lokacija

Ekipe preduzeća Park danas su na 30 lokacija u šest kantonalnih općina sa zadatkom da hortikulturno urede lokacije definisane Programom održavanja, a u koordinaciju radova uključen je i operativni tim imenovan od strane resornog ministarstva. Osim hortikulturnih radova i na više od 100 lokacija vrše se poslovi higijene i očuvanja komunalne čistoće. Danas uređene lokacije su:
🍀Općina Centar- počeo je novi ciklus košnje trave na površinama I kategorije, a danas su uređeni travnjaci na trgu Prvog korpusa Armije RBiH, u ulici Hamze Hume, površinama u blizini Alipašine džamije i u spomen parku “Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću”. U Malom parku vrši se uređenje zemljišta i čišćenje korova iz cvjetnih gredica.
🍀 Općina Novo Sarajevo- osim naselja Hrasno u kome već tri dana ekipe Parka vrše novi ciklus košnje i mašinskog uređenja travnjaka i u naselju Grbavici II u toku je orezivanje i oblikovanje žive ograde. Ujedno u oba naselja danas se vrši odvoz prikupljenog bio i komunalnog otpada.
🍀Općina Novi Grad- mašinsko uređenje travnjaka i čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa radi se u naselju Otoka, na površinama I kategorije, u naselju Alipašino polje (A faza), na Trgu solidarnosti i ulici Bajrama Zenunija. Na Trgu je u toku i orezivanje i oblikovanje žive ograde, a isti posao radi se i na površinama uz glavnu saobraćajnicu, te u ulicama Salke Nazečića i Olimpijska. Na području ove općine pomoću mehanizacije vrši se ujedno i odvoz ranije prikupljenog bio i komunalnog otpada.
🍀 Općina Ilidža- osim mašinske košnje trave u naselju Saraj polje koje teritorijalno pripada općini Novi Grad, ova jedinica uređuje i zelene površine u centralnom dijelu Ilidže, te u blizini potputnjaka prema naselju Pejton. U Pejtonu se istovremeno radi i orezivanje i oblikovanje žive ograde.
🍀 Općina Vogošća- ekipa Parka zadužena za zelene površine ove općine danas uređuje, odnosno mašinski kosi travu, vrši prikupljanje i odvoz otpada na škarpi Jošaničkog potoka, dok u ulici Tome Mandeša se radi orezivanje žive ograde, kao i čišćenje otpada sa staza i platoa. Isti posao u toku je i u Omladinskoj ulici, te u Parku penzionera.
🍀 Općina Trnovo- redovno hortikultuno uređenje površina u nadležnosti Parka na Igmanu i Bjelašnici.
🍀 Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala i ovog četvrtka je u ulici Butmirska cesta u kojoj svakog četvrtka i petka vrši orezivanje i zaštitu visokih i opasnih stabala platana u drvoredu.
🍀 Jedinica u čijoj nadležnosti je izgradnja novih i rekonstrukciju postojećih zelenih površina danas po projektu resornog ministarstva i danas u Vogošći vrši uklanjanje podzemnih dijelova ranijih godina posječenih stabala, te uklanjanje samonikog rastinja i odvoz otpada. U saradnji sa Općinom Centar i danas je nastavljeno uklanjanje korova sa stepeništa, uz trim staze i sa površine u okviru dječjih igrališta u parku Betanija-Jezero. U toku je i hortikulturno uređenje kružnog toka u naselju Briješće.
🍀 Ekipa Komunalnih redara na području KS vrši pojačan nadzor i provedbu odredaba Zakona o komunalnoj čistoći.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba