You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Novih 28 lokacija na dnevnom programu ekipa preduzeća Park

Novih 28 lokacija na dnevnom programu ekipa preduzeća Park

Posljednji radni dan jula ekipe preduzeća Park završavaju uređenjem novih 28 lokacija, a ni rekordno visoke temperature zraka nisu prepreka da se realiziraju svi za danas Programom predviđeni radovi. U šest općina osim košnje trave, kao i prethodnih dana ovog mjeseca radi se i higijena zelenih površina, čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa, prikupljanje biootpada, orezivanje žive ograde, uređenje zemljišta i čišćenje korova uz mlade sadnice, cvijeće. Danas uređene lokacije su:

🍀

Općina Centar- mašinsko uređenje travnjaka i prikupljanje biootpada u ulicama Zmaja od Bosne, Franje Račkog, Valtera Perića, Vrazova, a u arlama u Malom parku vrši se čišćenje korova iz gredica. Na području Starog Grada i Centra danas se vrši i odvoz ranije prikupljenog otpada.

🍀

Općina Novo Sarajevo- na zelenim površinama uz glavnu saobraćajnicu u ulici Zmaja od Bosne započeo je novi ciklus košnje trave, a isti posao radi se i u naselju Grbavica II. Danas se u ovom naselju radi i orezivanje žive ograde.

🍀

Općina Novi Grad- mašinska krošnja travnjaka i čišćenje otpada sa staza i platoa u toku je u ulici Lava Nikolajeviča Tolstoja, a osim u ovoj ulici ujedno se radi i okopavanje zemljišta uz mlade sadnice i u cvjetnim gredicama. Tu je i orezivanje žive ograde, a nasadi žive ograde uređuju se i na Trgu Sarajevske olimpijade, na Trgu djece Dobrinje, te u ulici Kasima Prohića. Na području ove općine također je u toku odvoz prikupljenog otpada sa više lokacija.

🍀

Općina Ilidža- čišćenje otpada sa staza i platoa i uređenje travnjaka radi se u banjskim parkovima, parku u blizini PU, ulici Ibrahima Ljubovića, a orezivanje žive ograde uz nedavno pokošene i uređene površine na terminalu Ilidža.

🍀

Općina Vogošća- u Igmanskoj i Jošaničkoj ulici ekipa Parka osim mašinske košnje trave prikuplja pokošeni biootpad, te vrši odvoz, dok u ulici Tome Mendeša i Braće Kršo orezuje živu ogradu. U Jošaničkoj se radi i čišćenje otpada sa staza i platoa.

🍀

Općina Trnovo- redovno održavanje površina u nadležnosti Parka na Bjelašnici i Igmanu.

🍀

Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala i danas je u ulici Butmirska cesta gdje se već nekoliko sedmica, tokom četvrtka i petka vrši orezivanje i zaštita visokih i opasnih platana u drvoredu uz saobraćajnicu i pješačku stazu.

🍀

Jedinica za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih zelenih površina u saradnji sa resornim ministarstvom danas u ulici Grbavička vrši uklanjanje korova i biootpada sa površina u sklopu dječjih igrališta. U saradnji sa Općinom Centar isti posao na trim stazama, uz stepeništa i na dječjim igralištima radi u parku Betanija- Jezero, a u Buča Potoku, u okviru saradnje sa Općinom Novi Grad finalizira se uređenje, odnosno vrši postavljanje dekorativnog malča u zelenom pojasu na kružnom toku.

🍀

Jedinica Komunalnih redara vrši pojačan nadzor i zaštitu komunalne čistoće na javnim zelenim površinama u KS.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba