You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe parka danas hortikulturno uredile 25 lokacija u KS

Ekipe parka danas hortikulturno uredile 25 lokacija u KS

Novih 25 lokacija u šest općina KS danas su hortikulturno uredile ekipe preduzeća Park zadužene za održavanje javnih zelenih površina. Programom održavanja tokom avgusta zadatak ekipa na terenu je održavanje travnjaka, orezivanje i oblikovanje ukrasnog grmlja, čišćenje otpada sa staza i platoa, održavanje cvjetnih gredica od korova, a na dnevnoj osnovi komunalna higijena održava se na 100 lokacija, parkova, ulica. Već gotovo mjesec dnevni planovi iz Programa održavanja koordinirani su i sa operativnim timom komunalnih službi formiranim od strane resornog ministarstva. U ove radove uključeni su i poslovi Parkovih jedinica na javnim površinama koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, a čije uređenje finansiraju nadležne institucije. Danas uređene lokacije u šest općina KS su:

🍀

Općina Centar- u ulicama Franca Lehara, Kranjčevićeva i Gimnazijska izvršena je mašinska košnja trave, u Malom parku i dalje traju radovi na čišćenju korova uz sadnice, a u Gimnazijskoj se radi i orezivanje žive ograde. U ovoj, uključujući i površine u općini Stari Grad vrši se i odvoz prikupljenog otpada.

🍀

Općina Novo Sarajevo- ekipa Parka zadužena za ovu općinu danas uređuje travnjake uz šetalište na lijevoj obali Miljacke, u naselju Grbavica II orezuju živu glavu, a na području Novog Sarajeva u jutarnjim satima izvršeno je zalijevanje mladih sadnica i cvijeća, te odvoz prikupljanog biootpada.

🍀

Općina Novi Grad- na teritorijalno, ako je suditi po kvadraturi zelenih površina, najvećoj općini dnevno ekipa Parka uredi više od pet lokacija, pa je tako i danas. U naselju Alipašino polje (A faza), ulici Nerkeza Smajlovića, na Trgu ZAVNOBiH-a i u naselju Mojmilo u toku je košnja trave na zelenim površinama, a u ulici Semira Frašte i na Trgu ZAVNOBiH-a orezivanje i oblikovanje žive ograde. I u ovoj općini na više lokacija danas se vrši odvoz prikupljenog otpada.

🍀

Općina Ilidža- ova ekipa u svojoj nadležnosti, iako pripada Novom Gradu, ima naselje Saraj polje. Upravo tu i u naselju Hrasnica danas radi mašinsku košnju trave, a u Pejtonu orezivanje žive ograde.

🍀

Općina Vogošća- Parkova jedinica danas je u naselju Rosulje, u ulici 24. juli uredila i pokosila travu na javnim zelenim površinama, izvršila prikupljanje i odvoz istog. Na Rosuljama je očišćen i otpad sa pješačkih staza i pločnika. U ulici Igmanska orezana je i uređena živa ograda.

🍀

Općina Trnovo- redovno održavanje površina na području Igmana i Bjelašnice.

🍀

Ekipa Komunalni redari i danas je na terenu vršila zaštitu i nadzor provedbe Zakona o komunalnoj čistoći.

🍀

Ekipa u čijoj nadležnosti je izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih zelenih površina koje nisu u redovnom održavanju danas je nastavila aktivnosti uređenja površina u općini Centar. Prema posebnom sporazumu s Općinom u toku je uređenje stepeništa, trim staza i podloga dječjih igrališta od korova i biootpada u parku Betanija-Jezero, a u ulici Marija Mikulića počelo je čišćenje samoniklog rastinja i šiblja na zapuštenoj površini.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba