You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka za mjesec hortikulturno uredile 430 lokacija, a od otpada očistile 1.800

Ekipe Parka za mjesec hortikulturno uredile 430 lokacija, a od otpada očistile 1.800

Računajući i današnjih 30 lokacija koje su hortikulturno uredile ekipe preduzeća Park, do danas, a za gotovo mjesec od kada je formiran operativni tim od strane resornog ministarstva, preduzeće Park hortikulturno je shodno Programu uredilo ukupno 450 lokacija, dok je na 1.800 površina izvršilo higijenu i zaštitu komunalne čistoće. Tokom tih dana konkretno od 8. jula do sada osim redovnih poslova, te nadzora ispravnosti rekvizita na dječjim i sportskim igralištima Parkova jedinica Komunalni redari imala je više od 100 intervencija po prijavama pristiglim od strane građana ili putem Viber broja ili od operativnog tima komunalnih službi. Danas uređene lokacije u šest općina KS su:

🍀

Općina Centar- mašinska košnja trave izvršena je uz šetalište Obalom Maka Dizdara, na Skenderiji i u Kranjčevićevoj. Ukrasno grmlje orezano je u Alipašinoj i ulici Patriotske lige, a na području Centra i Starog Grada uređeno je i zemljište u ružičnjacima.

🍀

Općina Novo Sarajevo- mašinska košnja trave nastavljena je i danas na šetalištu lijevom obalom Miljacke, orezana je živa ograda uz dječije igralište “Tika”, a u Velešićima izvršen je odvoz ranije prikupljenog otpada.

🍀

Općina Novi Grad- mašinska košnja trave i čišćenje otpada sa staza i platoa izvršena je u u ulici Nerkeza Smajlovića, na Trgu ZAVNOBiH-a, u zelenom pojasu Lukavičkom cestom od Nedžarića prema Dobrinji, na škarpi u blizini OŠ “Fatima Gunić” i u ulici Ive Andrića. U ulici Semira Frašte i na Trgu ZAVNOBiH-a izvršeno je orezivanje žive ograde, a na području cijele općine danas je izvršeno zalijevanje mladih sadnica i cvijeća.

🍀

Općina Ilidža- mašinsko uređenje travnjaka i čišćenje staza urađeno je u naselju Pejton, u banjskim parkovima čišćenje korova iz cvjetnih gredica, u Hrasnici je počeo posao uklanjanja samoniklica. U Hrasničkoj cesti i Hrasnici izvršen je odvoz prikupljenog otpada. Na području Ilidže danas je također izvršeno i zalijevanje mladih sadnica i cvijeća.

🍀

Općina Vogošća- u ulici Partizanski odred Zvijezda danas je ekipa izvršila košnju trave, prikupljanje i odvoz biootpada, u ulici Tome Mandeša orezana je živa ograd. Parkovske staze, platoi i pločnici očišćeni su u Parku penzionera, na Trgu žrtava genocida u Srebrenici i na Trgu ispred objekta KSC-a.

🍀

Općina Trnovo- redovno održavanje površina određenih Programom održavanja na Igmanu i Bjelašnici.

🍀

Jedinica za njegu i zaštitu stabala danas je bila na dvije lokacije i to na Teheranskom trgu u Novom Gradu i u ulici Behdžeta Mutevelića u Novom Sarajevu.

🍀

Jedinica u čijoj nadležnosti je izgradnja i obnova zelenih površina nastavila je i danas, prema projektu s Općinom Centar uređenje i čišćenje korova sa površina za igru i rekreaciju, te stepeništa u parku Betanija-Jezero. U saradnji sa resornim ministarstvom na području Dobrinje počet je posao čišćenja i uklanjanja samoniklog rastinja sa površine koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem. U okviru priprema površina pred početak Sarajevo film festivala ova jedinica sa površine u blizini Narodnog pozorišta, na Trgu ispred Pozorišta mladih, u haremu Kalin hadži Alijine džamije počelo se i sa košnjom trave sa zelenih površina i čišćenjem korova iz betonskih žardinjera. Inače te površine nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, pa se uređenje realizira kroz poseban sporazum i saradnju sa Općinom Centar.

🍀

Jedinica Komunalnih redara osim redovnih aktivnosti, te nadzora stanja komunalne čistoće na javnim zelenim površinama intervenisali su i po prijavama građana i privrednih subjekata.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba