You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park ponovo kosi i uređuje travnjake u parku Betanija-Jezero

Preduzeće Park ponovo kosi i uređuje travnjake u parku Betanija-Jezero

Zelene površine parka Betanija-Jezero ponovo su danas pokošene i uređene, a od ranih jutarnjih sati ekipe preduzeća Park su na terenu. U pitanju je košnja trave na oko 60.000 metara kvadratnih travnatih površina u sklopu ovog parka, a rade se i dodatni radovi. Dok jedni rade s mašinskim kosilicama, drugi trimerima uklanjaju samoniklo rastinje. Dio ekipa angažiran je i na čišćenju otpada sa parkovskih staza, platoa, stepeništa. Svakako pažnja je posvećena čišćenju otpada iz rigola, a u prethodnom periodu već je očišćen korov sa dječijih igrališta, trim staza i stepeništa. Danas će dio površina biti očišćen i od pokošene trave. Sa ekipama na terenu su i direktor Parka Adis Bešlić i v.d. izvršnog direktora održavanja Enes Kazić, jer posao rade udružene ekipe Parka zadužene za održavanje javnih zelenih površina i jedinice zadužene za izgradnju i rekonstrukciju postojećih površina. Cjelokupnu akciju prati i Parkova ekipa Komunalnih redara. Inače park Betanija-Jezero nije obuhvaćen redovnim Programom održavanja, a njegovo uređenje u toku sezone poseban je projekat koji preduzeće Park realizira sa Općinom Centar u čijem je i vlasništvu isti. U toku ove sezone već jednom ekipe Parka pokosile su i uredile zelene površine u ovom parku koji je teritorijalno i najveći na području Centra i koji je još uvijek u izgradnji. Tada je urađeno i orezivanje žive ograde i grmlja. Nakon toga izvršena je i popravka uništenih drvenih dijelova na mobilijaru na dječjim i površinama za šetnju i rekreaciju. Današnjim novim ciklusom košnje trave i uređenja travnjaka ova omiljena destinacija bit će u potpunosti mjesto uživanja, odmora, šetnje i rekreacije za sve stanovnike Sarajeva, posebno one koji u jutarnjim satima i predvečer dolaze u ovaj park. Sve radove na održavanju i obnovi sadržaja u parku Betanija-Jezero finansira Općina Centar, a realiziraju ih ekipe Parka pojedinačno ili kao u danas združenim akcijama.
Ekipe Parka danas rade i svoje redovne poslove predviđene Programom, pa tako u Malom parku u toku je sanacija vremenskim prilikama i tropskim temperature djelimično uništene cvjetne gredice. U Novom Sarajevu u ulici Zmaja od Bosne u toku je orezivanje žive ograde, a isti posao radi i jedinica zadužena za Novi Grad na zelenom pojasu uz saobraćajnicu od zgrade Općine prema Nedžarićima i Lukavičkim cestom prema Dobrinji. Na Mojmilu je u toku mašinska košnja trave. Ukrasno grmlje i živu ogradu uređuje i orezuje i ekipa zadužena za Ilidžu i to na potezu od Stupa prema Ilidži. U toku je revodbo održavanje i površina na Igmanu i Bjelašnici. U Vogošći danas radi se na prikupljanju i odvozu ranije prikupljenog biootpada. Istovremeno na području sedam općina radi se i zaštita komunalne čistoće, higijena i prikupljanje smeća i to na više od 100 lokacija.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba