You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park za mjesec uredilo i očistilo 2.870 lokacija, parkova, zelenih površina

Preduzeće Park za mjesec uredilo i očistilo 2.870 lokacija, parkova, zelenih površina

Preduzeće Park u sedam općina Kantona Sarajevo na godišnjem nivou održava 3 miliona kvadrata javnih zelenih površina, a od polovine jula do sada hortikulturno i od smeća uredili su ukupno 2.870 lokacija, ulica, zelenih ili parkovskih površina. Od kada je formiran operativni tim od strane resornog ministarstva ekipe Parka hortikulturno su uredile 570 lokacija, ulica, parkova. Ako u prosjeku dnevno higijenu i čišćenje smeće izvrše na više od 100 lokacija, posljednji mjesec na taj način uredili su 2.300 zelenih površina. U ovo je uključena i velika akcija uređenja površina u parku Betanija-Jezero gdje je samo za jedan dan pokošena trava na 60.000 metara kvadratnih travnatih površina. Tokom tih dana konkretno od 8. jula do 12. avgusta osim redovnih poslova, te nadzora ispravnosti rekvizita na dječjim i sportskim igralištima Parkova jedinica Komunalni redari imala je više od 120 intervencija po prijavama pristiglim od strane građana ili putem Viber broja ili od operativnog tima komunalnih službi. Danas je u toku hortikulturno uređenje 30 lokacija i to:
🍀 Općina Centar- mašinsko uređenje travnjaka u Bolničkoj ulici i naselju Breka, u Radićevoj orezivanje ukrasnog grmlja, a u Alipašinoj žive ograde.
🍀 Općina Novo Sarajevo- mašinska košnja trave u Bulevaru Meše Selimovića, a u ovoj i ulici Zmaja od Bosne radi se i orezivanje žive ograde, te utovar i odvoz biootpada.
🍀Općina Novi Grad- u naselju Mojmilo i ulici Izeta Karišića orezivanje ukrasnog grmlja, zbog efikasnijeg zalijevanja radi se i šajbiranje i uređenje zemljišta uz mlade sadnice u drvoredu uz A transferzalu i kružni tok od Nedžarića prema Aerodromskom naselju. Mašinska košnja i uređenje travnjaka u toku je u ulici Izeta Karišića, na Trgu međunarodnog prijateljstva, u naselju Alipašino polje (A faza), ulici Ive Andrića. Dio jedinice zadužen za Novi Grad orezuje živu ogradu uz saobraćajnicu od Otoke prema zgradi Općine, u ulicama Nurije Pozderca, Janka Jolovića, Mustafe Kamerića i Dobrinjske bolnice. Na području Novog Grada izvršeno je i zalijevanje mladih sadnica.
🍀 Općina Ilidža- u naselju Otes radi se uređenje travnjaka i čišćenje otpada sa parkovskih staza, u banjskim parkovima čišćenje korova iz cvjetnih gredica, a orezivanje ukrasnog grmlja uz saobraćajnicu Stup- Ilidža, kao i odvoz biootpada.
🍀 Općina Trnovo- redovno uređenje površina na Igmanu i Bjelašnici.
🍀 Općina Vogošća- u ulicama Tome Mendeša i Skendera Kulenovića u toku je mašinska košnja trave, čišćenje otpada sa staza, te utovar i odvoz biootpada, a u ulici Tome Mandeša ujedno se radi i orezivanje žive ograde.
🍀 Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala danas je na Ilidži, u ulici Samira Ćatovića Kobre.
🍀RJ” Inžinjering ” u saradnji s Ministarstvom danas vrši čišćenje, te uklanjanje korova sa površina dječijih igrališta u ulici Jovana Bjelića, naselju Breka i u ulici Branilaca Sarajeva u blizini BKC-a.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba