You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Posljednjeg avgustovskog dana ekipe Parka na 30 novih lokacija

Posljednjeg avgustovskog dana ekipe Parka na 30 novih lokacija

Ekipe preduzeća Park zadužene za održavanje i uređenje javnih zelenih površina i ovog, posljednjeg dana avgusta hortikulturno uređuju 30 novih lokacija, a od otpada je očišćeno više od 100 lokacija. Posljednji dani avgusta ekipama Parka u suštini su predpripremni radovi za nadolazeće jesenje održavanje i priprema sadnica ukrasnog grmlja i žive ograde za završnu ovosezonsku vegetativnu fazu. Današnje radove ekipe zadužene za hortikulturno uređenje izvršavaju na sljedećim lokacijama:
🍀 Općine Stari Grad i Centar- orezivanje žive ograde radi se u ulicama Zelenih beretki, Obali Maka Dizdara, Dajanli Igrahim bega, Franca Lehara i u Spomen parku “Mirzi i Davorinu”, a u Velikom i Malom parku i ulici Avde Hume osim ovih radova u toku je i čišćenje biootpada sa travnatih površina. U ulici Avde Hume radi se i orezivanje ukrasnog grmlja.
🍀 Općina Novo Sarajevo- orezivanje i oblikovanje žive ograde u toku je uz šetalište obalom uz rijeku Miljacku. U ulici Zmaja od Bosne dio ove jedinice uklanja korov iz ružičnjaka i uz nasade ukrasnog grmlja. Danas u ovoj općini se radi i mašinsko uređenje travnjaka i to u ulici Džemala Bijedića, u naselju Čengić Vila i u Bulevaru Meše Selimovića.
🍀 Općina Novi Grad- jedinica zadužena za područje ove općine danas uređuje i mašinski kosi travu sa zelenih površina na više lokacija u naseljima Buča Potok i Alipašino polje ( C faza). Odvoz prikupljenog otpada radu se u naseljima Dobrinja i Alipašino polje (C faza).
🍀 Općina Ilidža- dio ove Parkove jedinice u Hrasnici radi orezivanje i oblikovanje ukrasnog grmlja, a u Pejtonu žive ograde. U naselju Stup u toku je uklanjanje i čišćenje korova uz sadnice ukrasnog grmlja, a u ulici Mustafe Pintola vrši se uređenje zemljišta i čišćenje korova iz cvjetnih gredica.
🍀 Općina Vogošća- danas u ovoj općini ekipa Parka uređuje zelene površine u Omladinskoj ulici gdje se vrši mašinska košnja, prikupljanje i odvoz otpada, a u Jošaničkoj orezivanje i čišćenje otpada uz sadnice ukrasnog grmlja.
🍀 Općina Trnovo- redovno uređenje površina na Igmanu i Bjelašnici.
🍀 Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala i danas u Butmirskoj cesti privodi kraju veliki projekat uređenja i orezivanja starih i opasnih stabala platana u drvoredu uz saobraćajnicu.
🍀 Pripadnici Službe komunalnih redara preduzeća Park na terenu konstantno vrše intenzivan nadzor zaštite komunalne čistoće i provedbu zakonskih odredbi.
🍀 Jedinica zadužena za izgradnju i rekonstrukciju zelenih površina u saradnji s resornim Ministarstvom danas na više lokacija u Novom Sarajevu vrše čišćenje korova i rastinja sa podloga dječjih igrališta. Dio ove jedinice, po projektu sa Općinom Centar, vrši košnju i uklanjanje biootpada sa dva platoa u ulici Ismeta Mujezinovića.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba