You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Saradnja preduzeća Park i Instituta za razvoj mladih “Kult”

Saradnja preduzeća Park i Instituta za razvoj mladih “Kult”

Novi menadžment preduzeća Park u sastavu direktor Adis Bešlić, sa v.d. izvršnim direktorima sektora Enesom Kazićem i Amerom Mudželetom jučer su bili domaćini predstavnicama Instituta za razvoj mladih „Kult“, s ciljem iznalaženja modela izgradnje sistema koji osigurava konkurentnost i jednaku priliku za sva lica na natječajima i konkursima u različitim oblastima.Naime rukovodstvo preduzeća Park nedavno je prema određenim institucijama i organizacijama prepoznatim kao aktivni akteri u oblasti antikorupcije, promocije transparentnosti i jednakih prilika uputili poziv za saradnju sa preduzećem Park, na koji se odazvao Institut za razvoj mladih „Kult“. Jučerašnji prvi radni sastanak početak je izgradnja sistema koji bi svim učesnicima u procesu rada i poslovanja osigurao nezavisan, kontinuiran civilni monitoring, koji bi dodatno doprinio poboljšanju transparentnosti u procesima koji su od javnog značaja i posebnog interesovanja građana Kantona Sarajevo.Uprava Parka na čelu sa direktorom Bešlićem upoznala je predstavnice Instituta „Kult“ o spremnosti preduzeća „Park“ da potpuno transparentno, otvoreno i jednako pruži priliku za saradnju kako pojedincima koji se prijavlju na javne oglase za posao, tako i privrednim subjektima koji učestvuju u raspisanim pozivima u procesu javnih nabavki roba, radova i usluga. Predstavnice Instituta upoznate su i sa dosadašnjim poslovanjem preduzeća „Park“, te činjenicama da preduzeće Park trenutno zapošljava oko 240 radnika na neodređeno vrijeme, o starosnoj strukturi radne snage, potrebama angažmana sezonskih radnika, obnavljanju i podmlađivanju ljudskih resursa, modernizaciji, kao i kontinuiranoj saradnji i transparentnosti sa građanima kao korisnicima naših usluga. Nakon upoznavanja sa radom i spremnošću preduzeća „Park“ dogovoreno je da tim Instituta za razvoj mladih „Kult“ u narednim danima ponudi model i prijedlog strategije kao polazne baze za buduću saradnju Instituta i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ čije polje djelovanja je oblast zajedničke komunalne potrošnje, a osnov je potpuna, dvosmjerna saradnja sa svim korisnicima naših usluga.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba