You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park u saradnji sa Transparency International BiH izgrađuje kontinuirani civilni monitoring rada

Preduzeće Park u saradnji sa Transparency International BiH izgrađuje kontinuirani civilni monitoring rada

Uspostavljanje saradnje na osiguravanju i jačanju transparentnosti rada preduzeća Park, uporedo sa poboljšanjem kvalitete svojih usluga prema građanima, jedan je od glavnih ciljeva novog menadžmenta ovog preduzeća, koje od danas ima započetu saradnju i sa Transparency International BiH. Naime danas je uprava preduzeća Park u sastavu Adis Bešlić, direktor i v.d. izvršnog direktora Enes Kazić, prisustvovala proširenom sastanku u organizaciji Transparency International BiH održanom u hotelu “Evropa” gdje je upravo bilo riječi o strategiji javnih preduzeća, institucija, fondova, ustanova na nivou Kantona Sarajevo u saradnji sa organizacijama prepoznatim kao aktivni akteri u oblasti antikorupcije, promocije transparentnosti i izgradnje sistema koji osigurava konkurentnost i jednaku priliku za sve učesnike natječaja i konkursa u različitim oblastima poslovanja. Prema riječima direktora Adisa Bešlića ovo je druga organizacija koja je odmah, po inicijativi preduzeća Park, iskazala spremnost da kroz zajedničku saradnju sa preduzećem Park kao javnim, kantonalnim preduzećem čija oblast djelovanja je zajednička komunalna potrošnja izradi zajednički model djelovanja. – Cilj je, baš kao što smo to prije nekoliko dana dogovorili i sa Institutom za razvoj mladih “Kult” osigurati nezavisni, kontinuirani civilni monitoring, koji će poboljšati našu transparentnost u procesima naših usluga i rada, a koji su od javnog značaja i posebnog interesa za građane KS, kao korisnike naših usluga- rekao je Bešlić po završetku sastanka. Prvi radni sastanci sa organizacijama koje već imaju izgrađene najbolje sisteme i modele monitoringa rezultirali su pokretanjem aktivnosti na izgradnji zajedničkog modela i uspostavljanjem saradnje koja će uskoro dati i svoje najbolje rezultate.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba