You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park i Vlada KS pokreću izradu projekta masovnog ozelenjavanja zelenih površina KS

Preduzeće Park i Vlada KS pokreću izradu projekta masovnog ozelenjavanja zelenih površina KS

U sedmici kada se u svijetu obilježava bitan ekološki datum i kada organizuje akciju dodatnog čišćenja javnih zelenih površina, kad je pokrenuta i prva platforma za kupovinu i sadnju stabala u KS, preduzeće Park u saradnji sa Kabinetom premijera Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS pokrenulo je i inicijativu velikog, institucionalnog ozelenjavanja parkova i svih zelenih površina u našem gradu. Danas je održan prvi radni sastanak kojim je počela priprema planskog ozelenjavanja i masovne sadnje novih stabala na području svih devet općina u Kantonu Sarajevo. Na sastanku kome su u ime Kabineta premijera Vlade KS i našeg resornog ministarstva prisustvovale Borjana Mumin i Lejla Ibrahimpašić, a u ime Parka direktor Adis Bešlić, dva v.d. izvršna direktora Enes Kazić i Amer Mudželet i projektant Nenad Radović dogovoreno je da preduzeće Park u što skorijem periodu izvrši potpunu reevidenciju i popis stanja na javnim zelenim površinama. U saradnji sa Vladom KS, konkretno putem Ministarstva nakon toga pristupit će se izradi projektne dokumentacije ozelenjavanja i masovne, planske sadnje stabala, ukrasnog grmlja, te rekonstrukcija javnih zelenih površina. Veliki projekat ozelenjavanja i zaštite urbane sredine bit će osnova i za učešće Vlade KS kao našeg osnivača u iznalaženju sredstava za njegovu realizaciju kako iz vlastitih, tako i iz sredstava evropskih fondova i projekata zaštite okoliša i životne sredine. Kompletan projekat bit će i dobra osnova za realizaciju i uređenje zelenih površina koje inače nisu obuhvaćene redovnim Programom održavanja koji je u pripremi za narednu godinu. Na navedenom sastanku bilo je riječi i o većoj podršci u razvoju, ozelenjavanju, obnovi infrastrukture i obogaćivanja sadržaja jedinog bosanskohercegovačkog rekreativno zabavnog centra “Pionirska dolina” i zoo vrt, koji se nalazi u sastavu ovog kantonalnog preduzeća. Ekipe Parka koje će izvršiti pregled i popis stanja, te pripremiti prijedlog listu lokacija i površina koje će biti ozelenjene i obogaćene novim hortikulturnim sadržajima će početi aktivnosti na terenu, a nakon toga počinje i priprema velikog, strateškog projekta.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba