You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Za dva dana uređeno 260 lokacija, počela i jesenja akcija sadnje cvijeća

Za dva dana uređeno 260 lokacija, počela i jesenja akcija sadnje cvijeća

U dva dana ove radne sedmice ekipe preduzeća Park uredile su i očistile od otpada više od 260 lokacija, od čega danas hortikulturno uređuju 30 parkova, ulica, naselja, a cilj je prije prvih jesenjih kiša pripremiti što više površina i zelenila za vremenske nepogode. Danas je pripremom zemljišta u cvjetnoj gredici u Malom parku, preko puta zgrade Predsjedništva BiH počela i jesenja akcija sadnje sezonskog cvijeća i ukrašavanja sarajevskih parkova novim cvjetnim dekorom. Ekipe preduzeća Park u sedam općina KS, su na sljedećim lokacijama:
🍀Općina Stari Grad i Centar- mašinsko uređenje travnjaka u parkovima Koševo I i II, odnosno “Kemala Montena” i “Safeta Isovića”. Istovremeno se vrši i prikupljanje biootpada, a taj posao radi se i u parku At Mejdan i u Malom parku.
🍀 Općina Novo Sarajevo- u Zagrebačkoj, Grbavičkoj i u Spomen parku Vraca radi se mašinsko uređenje travnjaka, prikupljanje pokošene trave i opalog lišća, te čišćenje otpada sa staza. U naseljima Socijalno i Dolac Malta uz sadnice žive ograde vrši se čišćenje korova i uređenje zemljišta.
🍀 Općina Novi Grad- mašinska košnja trave, te čišćenje otpada sa staza i platoa u toku je u ulicama Gandijeva, Petra Tiješića, Vilijama Šekspira. Dio ekipe je na šetalištu uz rijeku Dobrinjku gdje rade orezivanje i oblikovanje žive ograde. Na području ove općine intenzivno se radi i čišćenje sitnog otpada iz pijeska i podloga dječjih igrališta, a danas su na programu igrališta u ulicama Nurije Pozderca, Esada Pašalića, Gandijeva, naselju Alipašino polje (C faza).
🍀 Općina Ilidža- dio Parkove jedinice koja u ovoj općini održava zelene površine je u naselju Otes gdje vrše mašinsku košnju trave i čišćenje otpada sa staza i pješačkih površina. U ulici Mustafe Pintola dio ekipe priprema zemljište za sadnju novog sezonskog cvijeća, u okviru akcije koja je danas počela u Malom parku. U banjskim parkovima, nakon što je taj posao izvršen u ulici Hrasnička cesta i rimskim iskopinama, počelo je uklanjanje samoniklica.
🍀 Općina Trnovo- redovno uređenje površina na Igmanu i Bjelašnici određenih Programom održavanja.
🍀 Općina Vogošća- mašinsko uređenje travnjaka sa izgrabljivanjem pokošene trave, suhog lišća i drugog otpada radi se u ulicama Tome Mandeša, Spasoja Blagovčanina i Omladinska. U Jošaničkoj ova Parkova jedinica vrši čišćenje otpada sa staza i platoa, te uređuje zemljište uz nasade žive ograde.
🍀 Služba komunalnih redara- na javnim zelenim površinama u KS intenzivnim prisustvom na terenu vrši nadzor stanja i zaštitu komunalne čistoće u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.
🍀 Jedinica za izgradnju novih i obnovu postojećih zelenih površina danas je na tri lokacije i to na Soukbunaru, u naselju Podhrastovi i na brdu Žuč.
🍀 Jedinica zadužena za zanatske usluge u okviru programa sa resornim Ministarstvom u ulici Envera Šehovića vrši interventne popravke oštećenog mobilijara na igralištima.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba