You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Novo hortikulturno uređenje Spomen obilježja na Soukbunaru

Novo hortikulturno uređenje Spomen obilježja na Soukbunaru

Spomen obilježje u naselju Soukbunar od danas ima potpuno novo hortikuturno uređenje. Ekipa preduzeća Park već dva dana vrši rekonstrukciju i uređenje zelenih površina uz pristupne staze. Na mjestu nekadašnjeg travnjaka izvršena je sjetva nove trave i uskoro će površine krasiti nova trava. Na rekonstruisanim površinama zasađeno je i ukrasno grmlje. Izvršena je košnja trave, te uređenje površina u blizini Spomen obilježja, odnosno koje se nalaze na ulazu. Sve navedene radove izvršila je Parkova jedinica zadužena za izgradnju i rekonstrukciju zelenih površina, finansirala ih je Općina Centar u okviru sporazuma o uređenju manjih i površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba