You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Jesenje aktivnosti preduzeća Park podrazumijevaju dnevno uređenje oko 130 lokacija

Jesenje aktivnosti preduzeća Park podrazumijevaju dnevno uređenje oko 130 lokacija

Jesenje pospremanje i priprema sarajevskih zelenih površina uveliko traje , a ni loši vremenski uslovi ne sprječavaju ekipe preduzeća Park da realiziraju svoje dnevne planove. Planirani poslovi dio su Programa održavanja za ovu godinu i dok počinju pripreme za izradu novog, Programa za narednu godinu, paralelno na terenu ekipe Parka na dnevnoj bazi urede oko 130 lokacija, ulica, naselja. Danas konkretno na 27 lokacija izvršavaju hortikulturne radove, a na više od 100 čiste komunalni otpad, iako su dežurni timovi radili, ostavljen tokom vikenda na zelenim površinama, dječjim igralištima, šetalištima.Danas jesenje hortikulturne radove ekipe Parka realiziraju na:

🍀

Općina Centar- mašinsko uređenje travnjaka radi se u ulici Patriotske lige. U ovoj i ulici Husrefa Redžića radi se i zaštitno orezivanje nasada ukrasnog grmlja i priprema za sniježne padavine. Na ove dvije lokacije, te u Alipašinoj ulici i na površinama u blizini zgrade Kantona Sarajevo radi se prikupljanje suhog lišća i biootpada.

🍀

Općina Novo Sarajevo- u naselju Grbavica I radi se mašinska košnja trave i čišćenje biootpada sa travnatih površina. U ovom naselju radi se i orezivanje žive ograde, kao i odvoz prikupljenog otpada, a u planu odvoza ranije prikupljenog otpada su ulica Zmaja od Bosne i Vilsonovo šetalište. U Džamijskoj ulici i naselju Hrasno radi se uklanjanje preraslih dijelova travnjaka uz ivičnjake.

🍀

Općina Novi Grad- priprema sadnica ruža za mraz i niske temperature radi se u naselju Otoka, ulicama Brčanska i Žrtava fašizma. Nastavljeno je i detaljno čišćenje podloga dječjih igrališta i to danas u Aerodromskom naselju, ulici Oslobodilaca Sarajeva i na Trgu Zlatnih ljiljana. U Aerodromskom naselju radi se i orezivanje i priprema krošnji stabala za težinu sniježnog pokrivača, te se na visinama do 5 metara radi orezivanje suhih i preraslih grana.

🍀

Općina Ilidža- danas je ekipa zadužena za područje Ilidže na dvije lokacije. U naselju Pejton radi se mašinska košnja trave i čišćenje biootpada sa travnjaka. U ovom naselju u toku je i zaštitno orezivanje i priprema krošnji stabala za pogoršanje vremenskih prilika. Pomoću merdevina radi se orezivanje suhih, niskih i preraslih grana i dijelova krošnji stabala.

🍀

Općina Trnovo- redovno hortikultuno uređenje površina na Igmanu i Bjelašnici.

🍀

Općina Vogošća- u ulici Braće Kršo ova jedinica vrši mašinsko uređenje travnjaka, prikupljanje i odvoz biootpada. U ulici Jošanička u toku je orezivanje nasada žive ograde.

🍀

Jedinica za njegu i zaštitu stabala danas orezivanje odraslih stabala radi, po rješenju Općine, u Grbavičkoj ulici. Ova jedinica imala je i hitnu intervenciju u Malom parku, gdje je izvršeno sanaciono orezivanje grana starog jasena.

🍀

Služba komunalnih redara intenzivnim nadzorom na terenu vrši zaštitu stanja komunalne čistoće, u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći.

🍀

Jedinica za izgradnju zelenih površina na tri lokacije i to u Zaima Šarca, Odobašina i čimka, u okviru sporazuma sa Općinom Centar radi sadnju ukrasnog grmlja i rekonstrukciju travnjaka. Na drugoj lokaciji čišćenje i odvoz nelegalno ostavljenog otpada, a na trećoj košnju trave i orezivanje samoniklog rastinja.

🍀

Ekipa za znatske usluge prema sporazumu sa Općinom Centar u Šekerovoj ulici, kod Centra za socijalni rad radi ugradnju štafli parkovskih klupa. Dio ekipe, prema programu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS na dječjem igralištu u ulici F. Bećirbegovića vrši sanaciju zaštitne ograde.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba