You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Park sadi stabla, živu ogradu i ukrasno grmlje u tri ulice u Novom Gradu

Park sadi stabla, živu ogradu i ukrasno grmlje u tri ulice u Novom Gradu

U tri ulice u Novom Gradu ekipa preduzeća Park specijalizirana za izgradnju i obnovu danas hortikulturno uređuje zelene površine novim sadnim materijalom. U toku je sadnja novih stabala, žive ograde i ukrasnog grmlja.Osam novih stabala zasađeno je u ulici Izeta Karišića u naselju Briješće. Radi se zamjenskoj sadnji novih stabala u postojeći drvorede na mjestima gdje su se prethodna osušila ili su oštećena. U naselju Švrakino selo u ulici Ali- bega Firdusa, nakon izvršene rekonstrukcije kolovoza i trotoara danas je završeno i uređenje zelene površine. Izvršena je sadnja nove žive ograde na dužini od 50 metara. Hortikulturno uređenje ove površine izvršeno je sadnim materijalom iz Parkove vlastite rasadničke proizvodnje. Zelena površina u sklopu kružnog toka u ulici Lava Tolstoja dobila je danas novi hortikulturni dekor. U pitanju je sadnja novih sadnica ukrasnog grmlja, ruža stablašica i drugog materijala. Svi navedeni radovi izvršavaju se u okviru saradnje preduzeća Park i Općine Novi Grad na hortikulturnom uređenju manjih i površina koje nisu obuhvaćene redovnim Programom održavanja. Današnje hortikulturne radove finansira Općina Novi Grad, a izvođač je preduzeće Park.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba