You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka saniraju štetu na zelenim površinama, mehanizacija u službi civilne zaštite na Ilidži

Ekipe Parka saniraju štetu na zelenim površinama, mehanizacija u službi civilne zaštite na Ilidži

Stanje na urbanim zelenim površinama koje nisu poplavljene, a na kojima je jučer jak vjetar oštetio i polomio stabla danas se angažmanom ekipa Parka sanira i popravlja, a najviše aktivnosti osim ekipa koje rade redovno održavanje imala je i ekipa zadužena za njegu i zaštitu stabala. Iako su jučer i danas vršili vanredne aktivnosti koje spadaju u oblast zaštite civila i materijalnih dobara, preduzeće Park i danas je među prvima na raspolaganje dalo mehanizaciju za spašavanje stanovništva i njihove imovine, te pomoć u spašavanju poplavljenih područja u općini Ilidža. Teška mehanizacija poput kamiona i bagera data je na raspolaganje i angažman Štabu civilne zeštite. Ekipe Parka uporedo s tim ukupno su hortikuturno uredile i 25 lokacija, a na 100 vršeno je čišćenje smeća i komunalnog otpada. Osim prikupljanja opalog lišća da zelenih površina, ekipe Parka radile su i na uklanjanju biootpada koje je vodena bujica tokom kiša i jak vjetar sa pješačkih i asfaltnih podloga, čišćenje otvora za odvod otpadnih voda i slično. Rađeno je i sanaciono orezivanje i uklanjanje oštećenih krošnji, grana ili cijelog stabala na lokacijama koje nisu uspjeli sanirati jučer. Stanje na javnim zelenim površinama u sedam općina u KS koje održava preduzeće Park je stabilno, nisu zabilježene nove štete na stablima nakon jučerašnjeg dana, a radilo se i na uklanjanju dijelova kabastog otpada odnosno namještaja koji je jak vjetar nosio i koja su čak ostala u krošnjama stabala. Takva situacija zabilježena je na šetalištu uz obalu Miljacke. Nažalost vremenske neprilike koje su zahvatile Sarajevo i cjelokupna situacija, te šteta na zelenilu nisu bili dovoljni pojedincima, pa su automobilima i vozeći preko travnatih površina dodatno doprinijeli šteti. Takva situacija zabilježena je na zelenim površinama uz X transferzalu u Novom Gradu.
Parkova jedinica za njegu i zaštitu stabala danas je uz pomoć mehanizacije intervenisala i radila na orezivanju i oblikovanju oštećenih krošnji stabala u banjskim parkovima na Ilidži, u Hrasničkoj cesti, u naselju Lužani, u Pejton na Ilidži i Novom Sarajevu u ulicama Zmaja od Bosne i Grbavička.
Čišćenje biootpada rađeno je parku Prvog korpusa Armije RBiH, na površinama u blizini zgrade KS, na Grbavici I i II, na Igmanu i Bjelašnici, u Lužanima i Pejtonu. Danas je u Novom Gradu u Bulevaru Meše Selimovića i u Vogošći u ulicama Remzije Veje rađena i mašinska košnja trave.
Ekipa Komunalnih redara konstantno je na terenu a sva oštećenja izazvana nevremenom i uništavanje zelenila su službeno dokumentirani.
Jedinica za izgradnju nastavila je svoje aktivnosti pa su u ulici Kurta Schorka nakon sadnje drvoreda danas radili na utovaru i odvozu otpadnog materijala. U Blagajskoj ulici nakon orezivanja i sječe samoniklog rastinja danas su postavljali zaštitnih stubića. Jedinica za sanaciju oštećenja na dječjim igralištima danas je intervenisala u ulicama Jošanička, Omladinska i Spasoja Blagovčanina, te u Hadžićima.
Služba civilne zaštite preduzeća Park i u noći sa četvrtka na petak imala je intervenciju u saradnji sa Upravom CZ KS u Jukićevoj ulici. U dva sata iza ponoći bili su na terenu sa zadatkom uklanjanja stabla koje je vjetar oborio na saobraćajnicu. U ranim jutarnjim satima, četiri sata iza ponoći situacija u Jukićevoj je normalizirana, a obrušeno stablo uklonjeno. Večeras, ali i u danima vikenda sve ekipe preduzeća Park, kako pripadnici Službe civilne zaštite Parka, tako i jedinice za održavanje bit će u stanju pripravnosti i u saradnji sa nadležnim spremni da s mehanizacijom intervenišu na terenu. Preduzeće Park moli i građane da u ovakvim situacijama i dalje vode računa o sebi i imovini, kao i o mjestima kojima se kreću u toku obilnih padavina i udara vjetra.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba