You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Kontakti za prijavu kvara na javnoj rasvjeti u KS

Kontakti za prijavu kvara na javnoj rasvjeti u KS

Za održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo preduzeće “Park” zaduženo je kao izvođač radova, a s obzirom da se vrlo često dešavaju situacije da građani kvar na javnoj rasvjeti pokušavaju prijaviti nama, pa čak i putem FB stranice, telefonski i slično preduzeće Park upućuje obavještenje građanima da kvarove na javnoj rasvjeti mogu prijaviti isključivo Centru za upravljanje javnom rasvjetom.
Centar djeluje pri Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, a građanima je na raspolaganju više načina za prijavu, od telefona, faxa, e-maila, dok je od početka ove godine moguća i online prijava putem web platforme.
Već godinama na usluzi građanima za prijevu kvara je telefonski broj 033/562-242, a Centar radi od ponedjeljka do petka od 7,30 do 16,00 sati. Kvar na javnoj rasvjeti može se prijaviti i putem e-maila javnarasvjetaks@mkipgo.ks.gov.ba.
Na raspolaganju je i fax, a broj je 033/562-177.
U prvoj polovini ove godine Ministarstvo je izvršilo uspostavu GIS sistema javne rasvjete koji je stavljen na raspolaganje građanima Kantona Sarajevo. Posebna novina ovog sistema je da građani i lokalne zajednice mogu na web-stranici Ministarstva klikom na “Prijava kvara javne rasvjete Kantona Sarajevo”, odnosno na link https://bit.ly/3sjWAcr prijaviti kvar direktno u GIS sistem javne rasvjete i to u toku cijelog dana, od 0 do 24 sata. Na ovaj način prijava kvara se direktno evidentira u sistemu, uz povratnu informaciju o daljem toku prijave.
Po prijavi kvara, Centar za upravljanje rasvjetom KS upućuje prijavu preduzeću Park, kao svojevrsni radni nalog i na osnovu istog Parkovi timovi izlaze na teren i vrše intervenciju. Od januara do novembra ove godine ekipe preduzeća Park zadužena za intervencije na javnoj rasvjeti na ovaj način otklonile su ukupno 3.873 kvara na javnoj rasvjeti. Od toga u Starom Gradu otklonjeno je 386 kvarova, u Centru 536, u Novom Sarajevu 346, u Novom Gradu najviše i to 994. Na području Ilidže ekipe Parka u toku ove godine popravile su ukupno 742 kvara, u Vogošći 326, u Ilijašu 219, u Hadžićima 261, a u Trnovu 63.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba